Kategori: Finanskris

Det vi tror är kärlek är egoism i förklädnad

Laitman_507_05_thumbFråga: Varför säger du att vi inte vet eller förstår vad ”kärlek till andra” är?

Svar: Folk brukar tänka att ”kärlek” är relaterat till saker som sex, ta hand om ett barn, och hjälpa de sjuka och behövande. Nu är det dags att verkligen förstå detta begrepp, vilket är anledningen till varför den nuvarande krisen har brutit ut. Denna kris är här för att få oss att inse vad kärlek är och vad det innebär att inte älska. Detta är, i själva verket, essensen i krisen.

Det enda syftet med allt som händer inom finans, industri, och andra områden är att visa oss vad sann kärlek egentligen är. Vi kommer då att kunna jämföra allt annat med denna uppfattning, och kommer då att inse att vår enda kvalitet just nu är egoism.

Människor måste genomgå denna process, kallad ”ondskans uppenbarelse”. De måste se att deras nuvarande förståelse av kärlek är ond,

Egoismens undergång

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Arvut (Ömsesidig garanti)”: Om en del av nationen inte håller arvut, utan väljer att vältra sig i egenkärlek, orsakar detta att resten av nationen stannar kvar, försjunkna i sin egen smuts och låghet utan att någonsin hitta en väg ut ur smutsen.

Fråga: Hur kan jag korrigera mitt begär efter smuts och låghet?

Svar: Jag agerar i förhållande till vännerna, och vännerna agerar i förhållande till mig. Betyder detta att de korrigerar mig? Ja, det gör de. Och korrigerar jag dem? Ja, det gör jag. Hur kan jag korrigera mig själv? Jag korrigerar mig själv genom att korrigera dem.

Detta är vad ömsesidig garanti innebär. Ingen kan göra detta utan de andra, och man är beroende av dem i alla sina handlingar i positiv och negativ bemärkelse, i glädje och i sorg. Man är beroende av deras goda eller dåliga handlande, och de andra är beroende av ens egna goda eller dåliga handlande.

Idag blir detta en allt påtagligare verklighet som kommer att uppenbaras på ett mycket otrevligt sätt i vår värld. Om någonting dåligt inträffar  i ett land kommer andra länder känna av detta omedelbart. Å andra sidan, om någonting bra händer någonstans kommer andra att förändras till det bättre också.

Detta är en sann undergång för min egoism. Jag vill att andra ska må dåligt och att jag ska må bra, jag vill vara den som vinner i jämförelse med dem. Jag vill att de ska ha det sämre, inte jag, och det är sådant som värmer mitt hjärta. Men nu ser vi hur naturens orubbliga lagar tvingar oss att tänka annorlunda.  Den lär oss att ingen kan tjäna något själv. Om det är bra för en del, kommer det vara bra för alla andra också. Det finns ingen sådan situation där något kan vara bra för vissa och dåligt för andra.

Gradvis närmar vi oss denna världsbild. Titta bara på det som händer i industriländerna. Om ett utav dem drabbas av ett jordskred, då vet de andra inte vad de ska ta sig till, och strax faller även de. Vi har nått en sådan ekonomisk ordning, det vill säga en sådan egoism, att alla är beroende av varandra. Detta är ömsesidig garanti, och det är på detta sätt den manifesterar sig.

Jag trodde aldrig att jag skulle vara beroende av tex. Frankrike. Vad har jag att göra med Frankrike? Men nu måste jag se till att ingen ekonomisk vårdslöshet förekommer där. Om Frankrike går bankrutt kommer det utan tvivel påverka min plånbok inom två dagar. Dessutom kommer det att påverka den negativt. Om jag hade fått ut något av det hade jag låtit dem gå bankrutt. Men det funkar inte på det viset: Det skadar även mig.

Tidigare förde även andras problem ofta med sig något gott för mig. Före världen bands samman i ett integrerat system agerade alla i sitt egenintresse, utan hänsyn till andra. Varje land brydde sig bara om sin egen vinning. Hela tiden gjorde vi sunda egoistiska beräkningar för att vinna på andras bekostnad. Även om detta krävde att påbörja ett krig mot dem och att jämna den andra sidan med marken var det bättre för mig.

Idag skulle vi vilja fortsätta i samma banor, men vi kan inte. Snart kommer vi upptäcka att man inte kan starta ett krig. Vi är så beroende av varandra att jag inte bara kan försörja mig själv. Jag kommer sakna allt jag förstör för andra.

Det är det vi kommit till. När jag önskar något gott för mig själv, mitt folk eller mitt land, med dess strukturer och institutioner, måste jag ta hand om alla. Först då kommer det bli bra för mig.

Denna mekanism fungerar i givande mellan partzufim, mellan människor, och mellan en person och Skaparen. Jag måste ta min medmänniskas önskan med målet att fylla den och sätta min vilja i hans tjänst. Bara på villkor att jag fyller och tar hand om det kommer allt överflöd att flöda genom mig och visa sig i mig 620 gånger större.

Världen förstår ännu inte viket system vi är på väg in i. För att få den att göra det, måste vi berätta för människor om detta så snart som möjligt. Annars kommer deras förtvivlan att leda dem i krig. De kommer helt enkelt inte att ha något val.

[48384] 

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.07.17, Arvut (Ömsesidig garanti)
 videoikon WMV | ljudikon MP3

 

Globala medborgare är en nödvändighet

Dr. Michael Laitman

Opinion (Dani Rodrik, Professor i Internationell Politisk Ekonomi vid Harvard University’s Kennedy School of Government och en ledande akademiker vad gäller globalisering och ekonomisk utveckling): “Inget riskerar globaliseringen mer än det gäspande regeringsgapet – den farliga skillnaden mellan den nationella politikens ansvarighet och marknaderna för varor, kapital och många tjänsters globala natur – som under senare decennier har öppnat upp sig. När marknaderna transcenderar nationell lagstiftning, som med dagens globalisering av ekonomin, blir instabilitet och kris följden. Men att jobba för lägga över lagstiftning till övernationella byråkratier, som World Trade Organization eller den europeiska kommissionen, kan resultera i ett demokratiskt underskott och en brist på legitimitet.

“Hur kan detta regeringsgap slutas? En möjlighet är att återinföra nationell demokratisk kontroll över de globala marknaderna. Det här är svårt och luktar protektionism, men det är varken omöjligt eller skadligt för en hälsosam globalisering. Som jag skriver i min bok Globaliseringens paradox skulle expanderandet av nationella regeringars utrymme för att upprätthålla lagstiftande mångfald och att återbygga slitna sociala fynd kunna förbättra hur den globala ekonomin fungerar. …

“Men problemet är inte bara att dessa globala institutioner förblir svaga. Det är också så att de är institutioner mellan regeringar – det är en samling av medlemsstater snarare än agenter för globala medborgare. På grund av att deras ansvar gentemot nationella väljarkårer är indirekt och osäkert, genererar de inte den politiska lojalitet – och därmed legitimitet – som verkligen representativa institutioner behöver. Det är sannerligen så att den Europeiska Unionens mödor har uppenbarat gränserna för den transnationella politikens gemenskapsbyggande, även bland en relativt begränsad och liknande mängd länder.

“Till syvende och sist stannar det hela vid nationella parlament och verkställande organ. Under finanskrisen var det de nationella regeringarna som löste ut banker och företag, återkapitaliserade finanssystemet, garanterade skulder, underlättade likviditeten, grundade den finansiella pumpen, och betalade för arbetslösheten och socialbidragen – och tog skulden för allt som gick fel. Med den avgående ordföranden för Bank of England, Mervyn Kings, ord är globala banker ”internationella i livet, men nationella i döden.”

“Men kanske finns det en annan väg, en som accepterar nationella regeringars auktoritet, men siktar på att omdirigera nationella intressen i en mer global riktning. Utveckling längs en sådan linje kräver att ’nationella’ medborgare i större och större utsträckning börjar se på sig själva som ’globala medborgare’, med intressen som sträcker sig utanför den egna statens gränser.”

Min kommentar: Eftersom nationella regeringar är beroende av sina medborgare, kommer integral utbildning att leda till en förståelse av den globala förbindelsen och det ansvar som medföljer, vilket kommer att sätta press på nationella regeringar.

[102967]

Första glimten av realisationen

Dr. Michael LaitmanPolitikerna förstår redan delvis behovet av att interagera internationellt, bankirer och andra ekonomer förstår det ännu mer för de har koppling till systemet. De inser plötsligt att deras pengar inte är deras, på grund av att de cirkulerar i ett gemensamt system, och de kan inte springa iväg med dem. De ser att egoistisk kontakt inte längre fungerar – ett nytt system gör det.

Jag har pengar på mitt bankkonto. Jag vill ta dem, men jag blir tillsagd: ”Vänta lite, min herre,  detta är inte era pengar, de befinner sig i det gemensamma systemet. Vi har investerat i tillverkning, uppfostran och utbildning, och de cirkulerar där. ”- Men jag vill ha tillbaks dem, eftersom jag tog hit dem”. ”- Ja, du tog hit dem, men nej, du kan inte få tillbaka dem”. Bankirerna börjar nu upptäcka detta. De är helt enkelt förskräckta av den värld de befinner sig i. De är redan beredda att lyssna på oss på grund av problemen och lidandet de känner när de förlorar sina miljarder. Pengarnas kraft, politisk makt, glider dem ur händerna på grund av att jorden börjar bli rund. Och de känner inte den världen, de vet inte hur man arbetar i den på grund av att de alltid arbetat med ”tyglar”.

Saker skulle vara mycket enklare för oss om alla kände så.

Från TV-programmet “The Integral World” 2011.10.10/30/2011

Eftersläpande guidning

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur förklarar vi vår  syn på krisen och den rättvisa fördelningen till massorna? När allt kommer omkring så anser de det vara en utopi.

Svar:Vi kommer inte att behöva vänta länge. Människor som förstår sig på ekonomi och den internationella situationen är djupt oroade över vad som pågår för tillfället. De skakar inombords när de ser vad som händer. Om en vanlig person skulle befinna sig i det läget, skulle det ändra hans sätt att tänka.

Vi närmar oss en hopplös situation. Två kriser, en ekonomisk och en ekologisk, för oss in i en fälla. I denna riktning lämnar de övre makterna oss inte någon frihet att välja. En person med en punkt i hjärtat förs till visdomen kabbala genom lidande, och först därefter börjar han att välja. Å andra sidan drivs massorna alltid av katastrofer.

Och det är därför allting hänger på dig. Katastrofer kommer att avlösa varandra, men så fort du börjat inse vad som anförtrotts dig, kommer vi att börja nå balans med naturen. Och då kommer ekologin att överraska dig glatt eftersom du kommer att upptäcka nya krafter i naturen.

Naturligtvis vill vi påskynda denna process. Och jag är optimistisk angående det eftersom eftersom jag dagligen ser ekonomi- och finansspecialister, såväl som forskare, beskriva situationen på ett mer harmoniskt sätt.

Vi är de som ligger efter utvecklingsnivån, de som måste sprida budskapet om förening runt jorden. Och vi är mycket långt efter. Det är det som skrämmer mig.

På vilket sätt är vi annorlunda?

Dr. Michael LaitmanFråga: Utan att nämna kabbala i vår disseminering säger vi helt enkelt till folk att ömsesidig garanti kommer att ge dem ett gott liv. I så fall, hur skiljer vi oss från andra organisationer som kommer med liknande löften?

Answer: Det är synd om du inte känner skillnaden.

Den moderna människan upplever en global, integrerad kris. På detta sätt visar Skaparen henne att hon är förbunden med andra på fel sätt och att hon måste nå ömsesidig garanti. Det finns en metod som kommer att hjälpa henne förenas med andra på rätt sätt och att börja leva ett gott liv. Denna metod fungerar genom att skapa rätt atmosfär, ett ”skal” av omgivningen, som ger människan förklaringen på hur man lever tillsammans och för ett gott, hälsosamt och säkert liv.

Människan hör detta och förstår att det inte finns någon annan lösning. Andra hör samma sak, så det är lättare att göra detta tillsammans med dem. Människan lär sig att förenas med andra på rätt sätt, och i denna process drar hon till sig det omformande Ljuset. Det är samma sak som barn gör när de leker, blir äldre och klokare i processen.

När en människa finner att hon är i en svår situation använder hon därmed andra för att dra till sig Ljuset, och börjar gradvis uppskatta givandets kraft. Hon uppskattar det högt och det blir det högsta värdet för henne. Plötsligt börjar hon respektera det så mycket att till och med när allt i hennes liv fungerar som det ska, överger hon inte givandet, utan vill genomföra det oavsett sina förnimmelser. Det är för att hon tillskriver detta den högsta vikten.

Så blir en människa andlig, från en egoistisk intention, lo lishma, till en altruistisk intention, lishma. Det finns ingen chans att 99% av befolkningen kommer att nå korrigeringen på något annat vis. Kan du rekommendera någonting annat bortsett från Tora?

Jag menar att problemet är ett grundläggande missförstånd av hur man för fram AHP. Vi har vetat hur man korrigerar Galgalta Eynaim sedan Babylons tid, men för att korrigera AHP är detta det enda sätt vi har.

Från den andra lektionen i New York, 2011.09.12
videoikon WMVljudikon MP3

Övergången mot en ny värld

I nyheterna ( TheMarker.com ): Vi går in i en ny utvecklingsfas om vilken vi vet absolut ingenting. Det enda vi vet är att övergången är det mest problematiska tillståndet, och kan vara förenat med enorma förluster och lidande även om det till slut leder till en bättre framtid. Så, hur ska vi gå igenom denna fas?

Min kommentar: Människor börjar tänka på rätt sätt. Faktum är att vi övergår från en värld som grundar sig på egoistiskt baserat mottagande till en värld baserad på altruistisk utgivning. Vi går mot insikten att vi behöver denna nya typ av värld oavsett om vi kommer dit via en väg av ändlöst lidande eller genom att förstå naturens plan. Den förra, lidandets väg, är den som vi börjat gå.

Genom att förklara för människor skälen till det som sker kan vi påskynda insikten om behovet av att förändra oss själva och samhället och att förändra vår inställning till världen. Men bara en förståelse att egot är ont och att det måste ändras till altruism, kärlek och givande är inte tillräckligt för att fortsätta vårt liv här på jorden. Vi behöver kraften att ändra oss själva, och den finns inte i vår värld.

I detta läge börjar vi inse varför den Kabbalistiska vetenskapen med metoden att korrigera vår natur har givits oss på ett så ovanligt sätt. Vi börjar inse varför sann inre förändring och därmed överlevnad är omöjlig utan denna metod. Alla tidigare försök till förändring har lett till uppkomsten av religioner och olika trossystem. Resultatet är uppenbart: Det onda har förblivit och fortsätter att utvecklas tillsammans med dem.

Samma lag reglerar hela naturen

I nyheterna: (från Physorg.com):Ganska snart: Likartade tidiga varningar för förändringar i klimat, ekosystem, finansmarknaden och människans hälsa.”

Vad har plötsliga förändringar i havsströmmarna och jordens klimat, förändringar i de vilda djurpopulationerna och ekosystemen, den globala finansmarknaden och dess krascher, astmaattacker och epileptiska anfall gemensamt?

Enligt en artikel publicerad denna veckan i tidskriften ”Nature”, delar de alla allmänna tidiga varningssignaler som indikerar en kritisk gräns för förändring inom kort.

”Det är alltmer uppenbart att många komplexa system har kritiska trösklar – då dessa plötsligt går över från ett tillstånd till ett annat”, skriver författarna.

Min kommentar: Trots allt är lagen samma för hela naturen inklusive hela den mänskliga civilisationen. Detta är bara den första upptäckten av det globala integrerade beroendet av naturens alla delar.

När det tvingar oss att förenas i ett sammansatt system kommer negativa förändringar att sluta inträffa och allt kommer till harmoni, även de ”oåterkalleliga” förändringarna i jordens klimat.

President Obama tillrättavisar Wall Street för att ej visa ånger

I nyheterna: (från PBS.org): I en intervju med PBS News -Jim Lehrer, sade president Barack Obama: ”Problemet som jag ser det,  är att man inte får en känsla av att folk på Wall Street känner någon ånger för att ha tagit alla dessa risker, man får inte en känsla av att det har skett en förändring i kultur och beteende som en konsekvens av vad som har hänt. Och det är därför de förslag om ekonomiska lagstiftningsreformer som vi lade fram är så viktiga … att upprätta de finansiella regelverksprogram som hindrar dem från att ta en del av de vilda risker som de tog tidigare. Och jag tror också att när det gäller frågor om kompensation, så bör åtminstone aktieägarna kunna överväga detta innan företagen ger dessa massiva bonusar till höga chefer.”

Min kommentar: Det är tråkigt för Obama att dessa åtgärder inte kommer att hjälpa. Vad som behövs är utbildning av människor för att ändra dem på ett sådant sätt att de inte kommer att kunna tillfoga mänskligheten en sådan oåterkallelig skada, och dessutom kunna erkänna att de har gjort ett misstag. Denna förändring i människors medvetande i den globala världen, från individ till det kollektiva, är det som krävs av oss i det generella samspel mellan oss som nu avslöjas.

Mänskligheten har dock inte verktyget att ändra sig och rätta till sin egoism. Kabbala ger oss verktyget, enligt principen ”Jag skapade egoism och jag skapade Torah för dess korrigering, eftersom Ljuset i Torah för oss tillbaka till Källan.” Det är därför möjligt att attrahera Ljuset till sig själv!

Den värsta krisen är fortfarande framför oss varnar WTO-chefen

Aktuellt (från The Raw Story): ”Det värsta av den sociala och politiska krisen är framför oss: WTO-chefen.”

De värsta sociala och politiska effekterna av den ekonomiska krisen är ”fortfarande framför oss” sade WTOs [Världshandelsorganisations] chef Pascal Lamy i tisdags, varnande att dessa skulle kunna driva länder djupare in i handelsprotektionism.

Min kommentar: Eftersom grunden för den mänskliga naturen är egoism, tänker människor naturligt att motmedlet till krisen är att särskilja sig från andra och ta hand om sig själv, oavsett hur skadliga konsekvenserna kan bli senare. Människor är oförmögna att se bortom sin egen egoistiska vision, och därmed drar de på sig större problem.