Eftersläpande guidning

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur förklarar vi vår  syn på krisen och den rättvisa fördelningen till massorna? När allt kommer omkring så anser de det vara en utopi.

Svar:Vi kommer inte att behöva vänta länge. Människor som förstår sig på ekonomi och den internationella situationen är djupt oroade över vad som pågår för tillfället. De skakar inombords när de ser vad som händer. Om en vanlig person skulle befinna sig i det läget, skulle det ändra hans sätt att tänka.

Vi närmar oss en hopplös situation. Två kriser, en ekonomisk och en ekologisk, för oss in i en fälla. I denna riktning lämnar de övre makterna oss inte någon frihet att välja. En person med en punkt i hjärtat förs till visdomen kabbala genom lidande, och först därefter börjar han att välja. Å andra sidan drivs massorna alltid av katastrofer.

Och det är därför allting hänger på dig. Katastrofer kommer att avlösa varandra, men så fort du börjat inse vad som anförtrotts dig, kommer vi att börja nå balans med naturen. Och då kommer ekologin att överraska dig glatt eftersom du kommer att upptäcka nya krafter i naturen.

Naturligtvis vill vi påskynda denna process. Och jag är optimistisk angående det eftersom eftersom jag dagligen ser ekonomi- och finansspecialister, såväl som forskare, beskriva situationen på ett mer harmoniskt sätt.

Vi är de som ligger efter utvecklingsnivån, de som måste sprida budskapet om förening runt jorden. Och vi är mycket långt efter. Det är det som skrämmer mig.