En nyckel till en säker framtid

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan man kontrollera sina tankar så att man inte kommer att synda?

Svar: Man kan inte kontrollera sina tankar. Man kan inte kontrollera sig själv på något sätt. Är jag min egen chef? Var ser vi sådant? Det finns inget sådant! Men jag måste väcka en positiv kraft runt omkring mig på en sådan nivå att den kommer att påverka mig och bibehålla den. Då kommer jag att kunna kontrollera mig själv.

Vi stabiliserar alltid vårt tillstånd genom externa krafter, genom miljön, samhället, och yttre stöd, medan en person inte har någon kontroll över det. Man vet inte vilket tillstånd man kommer vara i nästa ögonblick, så hur kan man kontrollera något?

Man kan bara säkra sin framtid om man förbereder alla externa kärl, begär. Om jag bryr mig om att andra har en säker framtid, då säkrar jag även min egen.

Om man är ett element i ett system, hur kan man då fråga vad som kommer att hända en? Man är beroende av hela systemet, speciellt när det är arrangerat så att man har den fria viljan att stärka det omgivande systemet och då kan säkra sin framtid. Man kommer aldrig att ha mer än vad man förberett i systemet, men om man inte förberett tillräckligt, kommer man att få motgångar så att man upptäcker behovet av att förbereda det.

[136133]

Från den dagliga kabbalalektionen, 2014.05.27, Zohar
videoikon MP4ljudikon MP3