Vad alla känner inombords spelar ingen roll!

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad betyder det att en student döljer sig från sin lärare?

Svar: En person kan inte helt öppna sig, ens för sig själv, och absolut inte för andra, inklusive sin lärare. Men eleverna måste klargöra tillstånd som uppstår mellan dem. De måste hela tiden be om det och förtydliga, inte vad var och en känner individuellt, utan förhållandet mellan dem.

Det finns en period i det andliga arbetet när en elev har en massa frågor, men av någon anledning ställer han dem inte utan behåller dem för sig själv. Även om det torterar honom och förtrycker honom och får honom att känna sig arg och upprörd, kan han inte komma med dessa frågor och ställa dem. Det händer med alla, när han klargör dessa frågor själv.

Men dessa frågor måste klargöras och ställas mellan vänner. Om det inte är personligt, utan generellt, eftersom det avslöjas i kärlen mellan oss, måste det klargöras.

Oavsett vad var och en känner inuti sig själv spelar det ingen roll. Vad vi känner bland oss ​​är kärlet för uppenbarelsen av Ljus och det är det som är viktigt! Arbetet i gruppen är till för att byta fokus från vad jag känner inom mig till vad jag känner för andra och vad som händer mellan oss.

Det är som om jag tittar genom en kikare och ständigt måste ändra fokus från mig själv till alla andra, hela gruppen, till vad som händer mellan oss och inte i var och en av oss.

Då förstår jag att min negativa inställning till någon skadar alla relationer i gruppen. Det kan alltså inte vara så att du inte älskar en men du älskar andra. Det finns inget sådant, eftersom du redan har korrumperat alla relationer. Och eftersom du inte kan tolerera detta, måste det korrigeras.

[131715]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.04, Baal HaSulams skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3