Månad: maj 2014

Lyft hjärtats portar för Kungens härlighet

Dr. Michael LaitmanPsalm 24, av David.

Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung. Sela

Vi bör försöka föreställa oss vilken nivå av uppenbarelse man behöver uppnå för att tala på detta sätt. Jorden är Herrens … världen och de som bo därpå, innebär att man avslöjar att det är den övre vägledningen.

Vem får gå upp till Herrens berg innebär att man stigit upp där själv och nått nivån av likvärdighet med Skaparen, och nu, gå in i hans tempel? Man kunde ha gjort det med den som har skuldlösa händer, alla nivåer av ljuset chassadim, och den som har ett rent hjärta, vilket betyder att man redan arbetar med viljan att ta emot för att ge, som kallas ljuset chochma.

Man har redan korrigerat allt det onda som uppenbarades, ett svar på: som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Allt är tack vare den makt man har fått från ovan och inte tack vare ens egna krafter; Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare.

Portar, öppna er vida hänvisar sedan till hjärtats portar. Hela ens önskan växer ända till Malchut av ein sof (oändligheten) och blir med avsikten att ge, nu kan man kalla Skaparen ärans konung, och ordet ”Sela” betyder att vi redan rör själva Malchut, vilket innebär att att vi rör vid måttet av sanning.

Det är omöjligt att arbeta med måttet av sanning om vi inte gör det med hjälp av andra mått: fred, rättvisa och barmhärtighet. Men när kung David använder ordet ”Sela” vidrör han redan måttet av sanning.

[133039]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.18
videoikon WMV | ljudikon MP3