Månad: april 2014

Ett moget synsätt på problem

Dr. Michael Laitman

Ett moget synsätt på problem är när du vet att du kan nå målet endast genom att få bukt med problemet. Du bemästrar de olustiga känslorna i ditt begär att ta emot, ovanför mörkret, och där ber du om förening med gruppen, med Skaparen. Din bön är ändå falsk och internt väntar du bara på att problemet ska försvinna, för att mörkret ska skingras åtminstone lite grann, så att du kan vila, slappna av och känna dig trygg i viss utsträckning.

Men du håller dig och letar efter en förbindelse och anslutning med gruppen, med böckerna och med läraren. Du är som ett barn som vill att de ska hålla dig i sina armar. Du söker efter allt stöd du kan få som tillåter dig att be om, inte att mörkret ska skingras utan hellre att höja sig över mörkret och tänka på Skaparen och inte på dina egna känslor. Ditt intresse är att tillfredsställa honom och inte dig själv.

Om du kan tänka på detta sätt, då kan du i detta avseende redan känna glädje. När du kan längta efter att ge Skaparen ännu större tillfredsställelse genom gruppen och alla andra hjälpmedel, då känner du ännu större glädje. Om du inte kan, då ska du be om det så att du kommer att känna livet i de externa kärlen, i de utländska kärlen, som betyder ”utanför din egen hud,” där din själ är.

Symptomen på ”sjukdomen” kommer att försvinna eftersom du kommer att sluta tänka på dem och ansluta dig till Skaparen och inte till de kroppsliga symtomen. Du kommer att komma ut ur huden, som om du dör, och ansluta dig till Skaparen, till själen och inte till kroppen. Detta kallas att leva i tillit ovanför förnuftet, att komma ut ur sig själv, övergången mellan liv och död, åtminstone i viss utsträckning.

Då bidrar du gradvis till denna övergång och besegrar därför döden. Vi måste åtminstone förstå mönstret av denna övergång och då kommer allt att vara enligt samma princip, på samma sätt.

[104528]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.04, Shamati #36
videoikon WMV | ljudikon MP3

Som en fisk i ett hav av ljus

Dr. Michael Laitman

Vi behöver känna att vi är totalt inne i ljuset, som en kropp som är omringad av vatten. Från alla håll är min kropp omgiven av vatten som är i nära kontakt med alla mina rörelser.

I detta tillstånd behöver jag känna att jag är inuti det Övre Ljuset så att genom alla mina små rörelser, i tanke eller begär, i alla delar av mitt hjärta och min hjärna, bjuder jag omedelbart in ljuset att komma till mig. Detta händer omedelbart utan övergång. Jag behöver nå denna sensation i mitt liv.

Vi håller alla på att drunkna i dessa vatten och tar emot syre enbart när vi alla rör oss emot varandra. Om våra hjärtan dras mot att förenas med varandra, då har vi något att kunna andas från. Om hjärtat inte vill förenas, då kan vi inte andas utan luft. Vi måste känna detta tillstånd i vårt andliga arbete: Vi är nedsänkta i ett hav av ljus, som vatten, och syret beror enbart på förbindelsen mellan oss. Alltså måste vi på något sätt tvinga våra hjärtan att sträva mot förening.

Närvaron av syre beror på vår närhet till varandra. Och sedan börjar vi förenas, inte för att ta emot syre, utan för att ge glädje till Skaparen! Hur kan vi lyfta längtandet efter att ta emot syre till att längta efter att ge glädje till Skaparen, även då jag kvävs utan luft?

Till slut når vi en nivå då vi plötsligt upphör att behöva syre och känner oss som en fisk i vattnet! Vi tänker inte ens på det, utan enbart på hur vi kan ge Honom glädje.

[128561]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.02.21, workshop
videoikon WMV | ljudikon MP3

Ditt personliga problem är allas problem

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur ska vi se på personliga problem genom gruppen?

Svar: Jag har aldrig stött på några problem som inte berör någon annan än bara personen själv. Försök att ge mig ett sådant exempel. Du har till exempel ryggvärk. Hur kan det bara relatera till dig om du är medlem i gruppen och nu ligger i sängen, eftersom din rygg värker, i stället för att delta i någon aktivitet med oss: studierna eller intentionen?

Du har gjort oss svagare och vi påverkas alla av din sjukdom. Vad ska vi göra om vi alla är i en båt och ditt jobb är att vända på ett speciellt handtag, men du gör det inte? Alla andra är på sin plats och det finns ingen som kan ersätta dig. Utan din medverkan kommer båten inte att kunna flyta ordentligt.

Var har du sett några personliga problem i ett integrerat system där alla är helt förenade med varandra? Det skulle vara mycket intressant om du kunde ge mig ett sådant exempel. Det skulle innebära att Skaparen inte bara skapade den allmänna själen utan dessutom något annat.

Även om du kom in sjuk, övervann din ryggvärk och vände på handtaget, men inte ansåg att Skaparen är god och välvillig, betyder det också att du inte är med oss, om än på ett annat sätt. Du kan inte delta i vårt avslöjande av Skaparen som den goda och välvilliga. Så, vad ska vi göra med dig?

Av detta följer att det helt enkelt inte finns några personliga problem i det integrerade systemet. Ingenting är privat! Varje individ påverkar alla och dömer sig själv och hela världen efter en skala av meriter.

Om någon får ryggvärk är det precis som om din egen rygg värker. Trots allt måste du älska din vän som dig själv. I det integrerade systemet gör det ingen skillnad var värken eller bristen är – den tillhör hela systemet. Det spelar ingen roll alls var sjukdomen är, eftersom på grund av denna sjukdom kan systemet inte längre vara perfekt. Det spelar ingen roll vilken skruv som är ansvarig för det generella tekniska felet; hela systemet fungerar inte ordentligt nu.

[104960]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.08, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Självförtroende som ger oss kontakt med miljön

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är kopplingen mellan självförtroende och glädje?

Svar: Självförtroende ger oss glädje. Känslan av självförtroende är ett resultat av den upplysning som kommer från ovan och håller en som på en kudde av luft, som fyller en med glädje.

Därför finns två sorters självförtroende: självförtroende för vad jag har i fickan, till den grad jag är starkare än miljön, eller självförtroende i miljön, hur stark miljön är och det faktum jag är involverad i den, det vill säga att mitt självförtroende beror på miljön. Det är ett av de två.

Självförtroende är kopplingen till miljön, antingen när jag är starkare än miljön eller när miljön är starkare än mig, men i båda fallen står jag i kontakt med den. Den bästa känslan självförtroende ger är när jag är nöjd med ett tillstånd av att vara liten. Då befinner jag mig garanterat i omgivningens händer, och känner mig som en bebis i sin mors armar.

När en bebis växer, känner han inte samma självförtroende han känt innan. Han har redan tvivel och är rädd för allt, medan en bebis i sin mors armar inte oroar sig för något, och det är den bästa tiden.

[129253]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.05, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Problem hjälper oss längs vägen

Dr. Michael LaitmanFråga: Måste jag upphäva mig bara mot min grupp eller mot någon situation i livet?

Svar: Annullering sker endast mot min grupp genom vilken jag ser alla situationer i mitt liv. Trots allt har jag kommit in i andligt arbete, jag har bara ett mål framför mig: Jag måste hålla fast vid mina vänner i gruppen.

Jag uppfattar och utvärderar alla situationer i mitt liv genom gruppen: Hur mycket mina problem hjälper mig genom att förhindra att jag kommer med i gruppen och upphäver mig själv inför gruppen! Jag ser bara på det här. Alla situationer i mitt liv, problem i familjen, på jobbet eller med min hälsa, upplever jag som hinder på min väg mot att ansluta med andra i en perfekt form och avslöja Skaparen mellan oss. Detta är vårt slutmål.

Jag utvärderar allt endast ur detta perspektiv. Då kan jag betrakta denna bild av livet som korrekt. Jag förstår att allting kommer från Skaparen som målar hela min värld för mig i en sådan form.

[127519]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.02.16
videoikon WMV | ljudikon MP3

Arbetet under exilen i Egypten

Dr. Michael LaitmanFråga: Det sägs att kärleken avslöjades i exilen i Egypten. Vilken korrigering utförs i Egypten?

Svar: Det finns många korrigeringar där: Bortkopplingen från Jakob, anslutningen till Moses, avskiljandet från Josef och allt detta på toppen av en önskan som ständigt växer; slutet av de sju åren av svält och Egyptens plågor är alla många inre urskiljanden eftersom de är beredningen av kärlet. Toran säger att hela skillnaden mellan exil och frälsning ligger i bokstaven alef (hebreiska), i uppenbarelsen av Ljuset, uppenbarelsen av Skaparen. I exilen måste man upptäcka i vilken utsträckning man saknar Skaparen och att man utan honom inte kan sammansluta med andra.

Först när man samlar och samlar alla dessa önskningar, passioner, sorgen över att inte kunna avslöja Skaparen, vilket betyder egenskapen av givande bland vänner; När du ångrar att du inte kan ansluta med dem och du fortfarande vill göra en insats för att upptäcka kärleken, anslutningen utan hänsyn till dig själv, och du kan inte göra det; då når du Egyptens tio plågor genom vilka du redan frigörs från Farao. Annars kan du inte frigöra dig från honom.

Moses i dig är beredd att göra det, men Israels folk är inte det. Till sista stund hör dina begär bara att de ska komma ut ur Egypten, att de bör förbereda sig, att dessa korrupta önskningar kommer att få motgångar, och att de önskemål som är inriktade på Skaparen kommer att kunna skilja sig. Det är mycket hårt arbete, men det får inte hindra oss eftersom det är arbetet i Egypten. Annars kommer vi inte att nå frälsning. Vi kommer inte att belönas med Skaparens hjälp, vars ”starka hand kommer att leda israeliterna ut ur Egypten”, tills vi når slutet av vår ansträngning, genom att försöka lösa alla problem, misslyckanden, och den tunga känslan.

[131066]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.26, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3

Stark kontakt med gruppen

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad menas med att vara i stark kontakt med gruppen på rätt sätt?

Svar: Det kallas att se min framtid, alla steg på väg mot målet, att ta emot belöningen; det är hela mitt förverkligande, som enbart finns i kontakten med vännerna. Och vännerna är inte deras fysiska ansikten.

För att vara i kontakt med dem räcker det inte att kramas och dansa med dem; istället, är det nödvändigt att förenas i ett hjärta, i ett begär.

Och detta begär måste finnas utanför oss, som om hjärtat går utanför kroppen och står i kontakt med alla andra hjärtan. Om man har en böjelse som denna, kan man då genom den förstå vad kabbalisterna råder oss att göra.

Alla förändringar i riktning av förening mellan hjärtan kommer vara rätt, de kommer naturligt, korrekt, och lämpligt visa oss riktningen mot förening.

[131864]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.06, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Lagen om rot och gren – den viktigaste lagen i Kabbala

Laitman_2009-05-xx_ny_5048En fråga jag fick: Vetenskapen kabbala förklarar lagen om rot och gren.  Att känna till denna lag hjälper oss i vår vardag. Men hur kan kunskap om de andliga lagarna hjälpa oss? Jag tänker främst på lagen om rot och gren.

Mitt svar: Lagen om rot och gren är den främsta och viktigaste lagen inom den kabbalistiska vetenskapen. Enligt denna lag är allt som händer i vår värld något som kommer från ovan i en ensidig, absolut följd.

Det står skrivet: ”Det finns inte ett grässtrå som inte har en ängel ovan sig som rör vid den och säger väx”. Änglar är krafter, och alla handlingar, tankar, begär, händelser eller tillfälligheter, från den mest elementära partikeln till de största stjärnorna och hela galaxer styrs av en övre kraft.

Denna kraft delar sig och inuti den inkluderas ett antal krafter på olika nivåer av stilla, vegetativa, djuriska och mänskliga. Detta är fysiska och biologiska krafter som influerar alla nivåer, med de alla som kommer från ovan.

Det är därför lagen om rot och gren är så viktig. Med hjälp av den kabbalistiska vetenskapen, och förståelsen av rot och gren, kan vi resa oss från grenarna i denna värld mot rötterna. Vi börjar se vår värld som genomskinlig och bakom varje objekt kommer vi se kraften som styr den och får den att handla.

Man börjar förnimma var ens tankar och begär kommer ifrån och varför saker händer en och andra. Man börjar se ett nät av krafter agera i denna värld, och hur lekfullt och med olika vågliknande rörelser allt organiseras som händer här för oss. På detta sätt börjar man ha en dialog med denna övre kraft, med roten som genom den egna kraften agerar i vår värld.

Man börjar förstå var man kan träda in och börja ha en dialog med Skaparen, som står bakom dessa krafter, för att svara, delta, ändras och medvetet delta. Detta är den enda plats i detta nät av krafter som agerar på en från insidan ut och var man aktivt kan delta.

Även om vi inte är medvetna om det, så befinner vi oss inuti en bild förberedd och formad åt oss genom dessa krafter. Jag måste börja förstå hur jag aktivt kan delta i denna bild. Med andra ord, hur jag kan kontrollera mitt öde.

Ha tålamod under tiden soppan kokar

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam skriver i Den sista generationen: ”Människan förstår inte hur man kan vara försiktig och se om det har kokat färdigt överallt. Och även om något är användbart och sant enligt planen så finns det fördjupningar att göra i ämnet, om det är färdigkokat, om mottagarna har mognat tillräckligt redan, så att de kan smälta det i sina inälvor, och när de saknar tid för att utvecklas, förvandlas verkligen sanningen och nyttan till falskhet och skada.

Av erfarenhet ser vi tydligt hur mycket vi inte går med på stegen i vår utveckling. Vi befinner oss i soppan: Vi kokas redan, och under tiden vi kokar går vi inte med på denna process. Plötsligt försvinner alla sorters känslor från oss, och på detta vis fortsätter vi några månader. Efter en tid vaknar vi upp igen, och därefter faller vi igen.

Problemet är att vi lever inom våra känslor, och inte är redo att se det som utveckling så länge som bara hälften är klart. Och här är huvudsaken att underkasta oss själva och tålmodigt fortsätta. Vi måste ge oss själva tid att koka färdigt, för vi befinner oss i en långsam och gradvis utvecklingsprocess.

[130021]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.10
videoikon WMV | ljudikon MP3