Månad: mars 2014

Egot blockerar hjärnan

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är rätt sätt att närma sig allmänheten i vår generation, är det genom medvetandet eller hjärtat?

Svar: Det ska ske genom bägge, men mer genom hjärtat.

De flesta av människor är under utveckling, vilket innebär att deras ego blockerar deras medvetande. Vi är likadana allihop. Egot blockerar ens hjärna, och man kan inte se mer än sitt ego. Det visar sig att man är usel och begränsad. Man må ha stora, underbara egenskaper, men egot stoppar dem och låter dem inte uttryckas.

Om du till exempel vill ha kontroll, då blockerar egot allt annat. Även om du kunde lyckas, så är det det stora begäret efter kontroll som tvingar dig att engagera dig enbart i det. Detta är ett exempel på hur begränsade vi är i vår förmåga att arbeta med vår hjärna. Men genom att arbeta med hjärtat, kan vi öppna vägen till hjärnan. Detta innebär att vi måste vända oss till hjärtat och arbeta med det, men det är bara genom ömsesidig förening med vännerna och genom dem med allmänheten.

Folk måste penetrera våra hjärtan på detta vis, för att förhindra att vi överger vår omtanke om dem. Det innebär sedan att vi blandats samman med dem som den övre nivån gentemot den lägre nivån.

[130627]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.18
videoikon WMV | ljudikon MP3

Gruppen är som ett hölje av skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Om den externa världen är en reflektion av min inre värld, är det som att säga att den Kabbalistiska gruppen också är en del av reflektionen av själen, av det inre tillståndet? Om det är så, varför är det så viktigt att arbeta i en grupp? Och vad är vikten av den externa världen i allt detta?

Svar: Vikten av den externa världen är i andra hand jämfört med gruppen. För att du har en grupp, så uppenbaras dina reflektioner, gemensamt arbete görs med dig. Du arbetar med människor, ni påverkar varandra ömsesidigt. Och du känner hur Skaparen placerar dem motsatt dig. Det kan bero på att du inte riktigt vet varför han placerar dig i en sådan motsatt riktning mot dem, och de emot dig. Men det är i alla fall resultatet av ditt interagerande med Skaparen.

I vad ligger det unika, det specifika med vår värld? Låt oss föreställa oss det i en sketch. Vi har Skaparen, vi har den här världen,inom  den finns en grupp, och jag finns. I princip måste jag finna Skaparen. Jag måste få kontakt med honom: jag måste bli lik honom, likvärdig med honom. Därför kallas jag Adam, från ordet”domeh” (liknande). Jag måste nå Skaparen.

Och därför skapades denna världen, med vars hjälp jag  med en mängd människor, gruppen, kan finna Skaparen. Idag ser jag honom inte och upptäcker honom inte på grund av att jag är motsatt honom: Jag har ”minus” och med honom är det ”plus”. Vi förstår inte och känner inte varandra. Han känner verkligen och förstår mig; han skapade ju allt detta, medan jag inte förstår honom eller känner honom.

Så hur kan jag finna honom? På vilket komplext sätt kan jag gå över från ”minus”till  ”plus”?

För detta blev jag given intressant ”information” kallad ”denna värld”och ”gruppen”. Om jag rör mig i riktning mot att anpassa mig till dem, då dirigerar jag, genom att gå utanför mig själv till dem, med detta mina begär, ser över dem, och specifikt ser jag över mina intentioner gällande dem, jag närmar mig Skaparen på detta sätt.

Jag behöver bara vara säker på att jag går utanför mig själv och träder in i denna världen, att jag hänger mig åt vännerna, bryr mig om dem.

Men hur är det möjligt att uppnå detta? Hur får jag uppsikt över mitt lämnande av intentionen ”för min egen skull” till ”för Skaparens skull”?

Därför sägs det: ”Gör allt, inte för Skaparens skull, utan för denna världens skull”. Så just till till den graden närmar jag mig Skaparen. Men huvudsakligen gömmer han sig bakom vännerna, och i det ögonblick jag dirigerar mig själv rätt i denna värld, kommer jag omedelbart upptäcka honom.

Min integration i denna världen på 125 nivåer är absolut identiskt med att närma sig Skaparen på 125 nivåer. Ögonblicket som jag reser mig till den första graden av kontakt med den världen, börjar jag direkt uppenbara Skaparen. Han blir avslöjad för mig i vår värld!

The Group As An Envelope Of The Creator
Därför sägs det: ”Från kärlek till vännerna till kärlek till Skaparen”. Detta är inget välgörenhetstillstånd. Detta är för att Skaparen ligger bakom denna värld och är länkad till den på exakt detta vis. Det följer att arbete i gruppen suddar ut gränserna mellan Skaparen och denna värld.

Varför blev jag given detta? Det är på grund av att jag ska finna honom av mig själv och avancera av mig själv, jag kommer ”hålla fast” vid honom. Enbart för detta blev jag given detta externa ”hölje” av Skaparen, vilket kallas ”denna värld” och ”gruppen”.

Härifrån kan vi förstå det som sägs att vännerna måste vara lika viktiga som Skaparen. Gruppen måste vara lika viktig för mig som Skaparen. Med andra ord måste jag tillskriva Skaparen allting som är utanför mig.

[123204]

Från kongressen ”Enhet utan gränser” i Moskva, 2013.12.14, dag 2, Lektion 2
videoikon WMV | ljudikon MP3

Uppleva alla tillstånd

Dr. Michael LaitmanFråga: Du säger att var och en har sin plats på lektionen, även om någon sover är det underbart.

Svar: Jag säger inte att det är underbart, men om någon sover, är det ett tecken att detta är personens nivå.

Under de 12 år jag var bredvid min lärare, hade jag en och en halv månad då jag sov, jag skämdes att erkänna detta; jag försökte ge sken av att jag inte sov. Jag var i alla möjliga intentioner, men faktum var att jag sov. Ibland kunde Rabash knuffa till mig med sin fot: ”Nå,vad?”och jag vaknade upp.

Ibland är det nödvändigt att gå igenom tillstånd som dessa för att kunna förstå de andra bättre, att integreras med dem. Även för ett ögonblick är det nödvändigt att veta hur jag ska röra mig närmare andra människor, att integrera mig med dem. Och därför finns inget skrämmande, fruktansvärt tillstånd som en kabbalist inte skulle kunna gå igenom. Du måste gå igenom alla tillstånd; stilla, vegetativa, animaliska, och mänskliga, alla begär, alla tankar, som existerar i Skapelsen.

[128284]

Från World Zohar Week “Integral Education Convention”, Dag tre,  2014.02.04, Workshop 5
videoikon WMV | ljudikon MP3