Månad: februari 2014

Efter läraren steg för steg

Fråga: En kongress är alltid ett bra test för oss. Hur kan vi se till att vi är på rätt väg mellan kongresserna, även när vi upplever negativa känslor?

Svar: Jag kan inte tala om för dig när du upplever negativa känslor, och när du inte gör det. Om du är ansluten till oss, avancerar du och det geografiska avståndet är betydelselöst.

Jag säger det igen, du avancerar bara när du är med oss ​​i alla våra kollektiva handlingar, för genom att missa ett par lektioner, förlorar du mycket mer, och då kommer du inte att förstå vad som sägs i nästa lektion. Du kommer inte att förstå saker internt! Du kommer inte ha den nödvändiga fyllningen och mättnaden.

Mina lektioner alltid riktade uppåt, hela tiden uppåt. Du kanske tror att det är en upprepning, eller att det har något att göra med tidigare material, men det är inte så! Jag flyttar alltid fram positionerna! Det kan presenteras på olika sätt, på ett annat sätt eller stil, men det är alltid på en högre nivå.

Så du får inte missa några lektioner! Om du inte har haft en chans att lyssna på lektionerna under ett par dagar av olika skäl, ska du ändå titta på dem senare. Problemet är att många av våra vänner inte tar det dagliga deltagandet i lektionerna på allvar, när jag baserar min utlärning just på det. En student är en person som följer mig steg för steg.

[127472]

En ny sorts ego

Fråga: Du säger att en ny sorts ego håller på att upptäckas i vår tid. Kanske du kan säga någonting om den?

Svar: Den nya sortens ego väcker frågan ”Varför finns mänskligheten?” inom oss. Den framkallar i oss ett behov av att upptäcka den andra, positiva kraften i naturen, så att den inte ska svälja sig själv, likt en cancertumör som äter allt runt omkring den och dör på grund av det, eftersom det inte finns någonting kvar den kan få näring från.

Fråga: Det följer att den framträder som en brist på energi, och därför behöver den den altruistiska kraftens energi .

Svar: Ja. Men tanken är att egot i det förflutna fick näring från vilken det växte och förverkligade sig själv; men idag har man nått ett steg där egot måste utvecklas tillsammans med sin motsatta kraft för att skapa nästa nivå.

Med andra ord var de tidigare stegen i utvecklingen den stilla, vegetativa, djuriska eller rörliga, och talande naturen. Men nu är det nödvändigt att utveckla en ny andlig komponent. Och när den framträder, kommer, med rätt förbindelse mellan egoism och altruism, någon form av medel skapas av oss själva som består av de två krafterna. Inom denna användbara spänning mellan plus och minus, mellan de positiva och de negativa krafterna, skapar vi det som kommer att kallas ”människa”. Idag börjar vi bli de som mekaniskt exekverar vår inre kraft.

[123970]

Från Kab TV’s “En integrerad värld”, 2013.10.24
videoikon WMV | ljudikon MP3

Allmän mobilisering

Endast vår uthållighet i att känna att det är nödvändigt med anslutning kan rädda oss. Sluta leka med andra saker och hoppas att något kommer att förändras med tiden, vi har lekt tillräckligt med andra saker. Alla relaterade aktiviteter är nödvändiga endast för att stödja det viktigaste: att förstå behovet av anslutningen.

Här måste det finnas en oupphörlig kollektiv insats tills vi lyckas. Vi får inte fly eller avledas från det målet i någon annan riktning. Vad vi än gör ska det endast vara avsett för att förstärka våra insatser att förbindas. Vi ska känna oro som går från hjärta till hjärta, tills vi lyckas. Det finns inga eftergifter här och förutsättningarna är kända: konstant uppfyllande av reshimot (informativa gener) enligt principen ”Jag har arbetat och jag har funnit”. Om vi ​​kan, övervinner vi, och om vi inte kan, gör vi inte det. Det måste finnas ett tydligt mål framför våra ögon och vi måste alla mobilisera för uppdraget.

Det finns nya studenter som ännu inte förstår och inte känner en total förtvivlan, det finns gamla elever som har blivit för svaga och känner att de har fångats upp av rutin. Men på det stora hela, måste vi stärka varandra. Bönen kan bara vara för anslutning, i annat fall hörs den inte. Om vi ​​inte längtar efter anslutning, ett ömsesidigt givande, att ge till Skaparen, då är allt annat en ”dödens dryck”. Vi måste klargöra detta grundligt.

Det viktigaste är den allmänna oron. Även om jag egentligen inte känner oro i mitt hjärta, måste jag ändå visa det för andra. Även om jag inte känner mig entusiastisk över målet för skapelsen just nu, måste jag ändå agera inför andra. Annars får jag inte vara en del av samhället.

Det måste vara det viktigaste kriteriet: En person är i gruppen för att stärka vännernas hjärtan på väg mot att uppnå målet, genom att öka vikten och storheten i målet. Om man inte gör det, finns det ingen plats för en här. Det är bättre att några få människor når målet, vad är annars nyttan med alla miljoner människor omkring oss, om de inte uppnår någonting och om den andliga kraften inte härskar över den kroppsliga nivån?

Alltså bör gruppen kräva av alla: antingen håller du din skyldighet att stärka vännerna vad gäller målets storhet, vikten av förbindelse, eller så lämnar du oss. Helt enkelt så.

Vad gäller nybörjare, bör uppdraget också förtydligas för dem i den utsträckning som de kan uppfatta det, eftersom det förutom det inte finns någonting annat.

Många åren går innan en person till en viss del börjar höra och uppfatta budskapet. Men vi har samlat tillräckligt med erfarenhet, befogenheter, kunskaper om källorna, och ansträngning för att uppfylla det. Dessutom kräven den yttre verkligheten att vi gör det.

[89718]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2012.10.05
videoikon WMV | ljudikon MP3

Från ”Samhällets förenande” till uppenbarelsen av Skaparen

Jag förväntar mig inte några dramatiska händelser i världen fram till hösten 2014, men i allmänhet förebådar i år uppkomsten av den ackumulerade ondskan. När allt kommer omkring har mänskligheten samlat en hel del ”bubblor”, ”gift”, som måste frigöras.

Denna process kommer att inledas under 2014, men fortfarande har vi tid som vi bör använda effektivt för att bli organiserade och beredda så snabbt som möjligt.

Vi måste alla arbeta inom området integrerad utbildning. Det räcker inte bara att studera visdomen kabbala. Vi har studerat den i femton år, från dess tiden kom för denna metod som kräver att vi agerar.

Hittills har vi ännu inte realiserat den kabbalistiska visdomen i praktiken. Liksom hela mänskligheten i alla tidigare generationer, har vi bara gått igenom stadier förberedelse. Nu, 2014, börjar vi förverkliga skapelsens program praktiskt på oss själva. För detta organiserar vi grupper av människor för att genomföra ”älska din nästa som dig själv”.

Vi kallar detta den integrerade metoden, men för oss är det samma kabbala, samma instruktioner av Baal HaSulam och Rabash, bara att de endast tillämpas till en liten grad bland de högre, mindre ”grova” lagren av viljan att ta emot.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att nå en mer behaglig känsla på en låg andlig nivå, ett slags ”enande av samhället”, lite egoism och lite bra. Detta är inte Skaparen ännu, bara en övergång från det negativa (-) till det positiva (+), och inte mer.

Den kabbalistiska visdomen omfattar själv alla de andra lagren. Först vill du ha enighet och avslöja din onda böjelse mot den. Vidare, i den mån du anstränger dig, med din förmåga att förenas, stiger du till den goda böjelsen. Detta kallas ”den kabbalistiska vetenskapen”, ”uppenbarelsen av Skaparen.”

Således skiljer sig den integrerade metoden och den kabbalistiska visdomen i omfattning. Den första kommer före den andra, som att öppna en dörr till massorna, och sedan får vi se hur människor kommer in genom den.

Detta kommer också att ske gradvis när vi tillsammans med dem studerar strukturen i systemet för förvaltning och försyn, den andliga världen, människans inre natur, våra begär och böjelser samt metoden för att hantera dem, begränsningar, skärmen, och det reflekterade ljuset.

I allmänhet kommer vi gå igenom psykologi, som vi successivt förvandlar till det kabbalistiska språket, men ändå inom ramen för våra önskningar, interaktioner, etc. Människor lär sig hur vi bildar förbindelsen mellan oss och hur vi i den avslöjar den kraft som förenar oss. Det spelar ingen roll om vi kallar det: ”Den integrerande faktorn” eller ”Skaparen”.

Jag ser inga problem i denna gradvisa övergång till kabbala. Vi behöver bara komma till saken och sätta igång.

[123819]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.23, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Tvinga oss inte att bära dig på en bår!

Om du inte utför rätt åtgärder under en nedstigning, skapar du en dubbel Machsom (barriär) framför dig. Du borde ha övervunnit en Machsom under uppenbarelsen av ett nytt tomrum, men du sköt upp det och sade att det inte stod i din makt att göra det. Nu måste du vänta tills Skaparen vänder sig till dig igen, vilket innebär att de nya villkoren för att korrigera detta fenomen kommer att avslöjas i dig igen, men på ett annat sätt. Skaparen byter ut en ängel, en kraft, med en annan och ger en chansen att avancera.

Man samarbetar inom ett helt system där man har att slutföra sin del, som beror enbart på en själv, för att säkerställa systemets existens och att föra det mot målet. Denna rörelse sker i hela systemet, där varje del sporras av och är beroende av andra i enlighet med ordningen för korrigering nerifrån och upp i kedjan av reshimot (informativa gener).

Vad händer med en person som inte fullgör sin reshimot? Andra måste göra den personens arbete. Så en person skadar allvarligt alla om han inte utför de uppgifter som visar sig för honom. Genom det skadar han hela systemet, hela gruppen. Han låter inte gruppen gå vidare och gör så att den måste jobba på extra korrigeringar för att slutföra det han inte kunde göra. De måste bära honom på ryggen, som i en strid, när du måste bära en allvarligt sårad soldat på en bår. Det är en mycket sorglig situation för gruppen.

Eftersom hela systemet är en helhet, och framväxten av reshimot avgör vem som ska agera först och vem som ska agera senare, och hur vi är kopplade till varandra, är alla våra handlingar beroende av varandra och kompletterar varandra. Genom att inte utföra din uppgift i tid, dömer du omedelbart dig själv och hela världen till syndens vågskål istället för att döma dig själv och hela världen till förtjänstens vågskål. Du står på vågen och får den att luta åt den ena eller den andra sidan genom att vara ansvarig för hela världen.

[88939]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.09.24, Baal Hasulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Alla är lika värda i andligt arbete

Från Studiet av de tio sefirot, del 3, kapitel 13: Det innebär att eftersom Keter är först i förtjänst vad gäller Ohr Yashar är Malchut sist i förtjänst, för hon får sist, och är den längst bort från Shoresh. Motsatsen gäller ur synvinkeln av Hitpashtut av Ohr Hozer, Sefira Malchut i Shoresh är där den första i meriter och Keter sist. Det visar sig att alla kelim utjämnas till exakt samma nivå av klädnad av Ohr Yashar i Ohr Hozer. Det är så eftersom allt som är bättre i Eser Sefirot de Ohr Yashar är värre i Eser Sefirot de Ohr Hozer, och vice versa, allt som är bättre i Eser Sefirot de Ohr Hozer är värre i Eser Sefirot de Ohr Yashar. Därför blir alla kelim lika.

Alla önskningar fyller varandra. Om det direkta och det återvändande ljuset är närvarande, betyder det att en andlig handling redan har skett och det spelar ingen roll just vem som utfört den. Det är ingen skillnad alls mellan vännerna. Om ens aviut (djupet av begäret) slutfört det arbete som man skulle göra, då förblir man likvärdig med alla andra.

Ju högre sefiran av det direkta ljuset är desto lägre är sefiran av återvändande ljus som klär den, ju lägre sefira av direkt ljus, desto högre återvändande ljus. Följaktligen är de lika. I andligheten är det ingen skillnad mellan oss. En har en högre själ, den andra har en lägre och ”grövre” själ, men i slutändan utför de alla samma arbete.

En högre själ är närmare Ljuset, men denna ”höjd” tillåter en inte att bära en stor mängd av det återvändande ljuset. På grund av det faktum att lägre begär interagerar med honom, uppnår han ett större djup av begär och får en större skärm och får därmed mer av det återvändande ljuset. Detta händer för varje sefira, som inkluderar alla andra sefirot och når samma nivå som alla andra.

Så när jag investerar min andliga inspiration in i gruppen, får jag tillbaka från dem en effekt på min egen korrigerade önskan (aviut) tillsammans med den ”finhet” (zakut), som gör oss alla lika. De behövde min längtan, medan jag behöver deras korrigerade begär. Det liknar ett foster inne i sin mor som definierar processerna i sin kropp som han måste gå igenom.

Ett barn är viktigare än man själv för en vuxen, eftersom ett större djup av lust blir absolut nödvändigt, och på samma sätt avgör Malchut vad du ska göra härnäst i förhållande till Bina. Enligt skapelsens mål, om en större önskan läggs till processen för korrigering, blir det alltid det viktigaste. Varje del av Malchut som ansluter sig till Bina definierar vad hon ska göra, och Bina är skyldig att uppfylla denna begäran.

[87161]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.08.30, Studiet av de tio sefirot
videoikon WMV | ljudikon MP3

Det finns inget att skämmas för

Dr. Michael LaitmanFråga: Berövar jag gruppen möjligheten att förenas runt mitt problem och lösa det om jag har ett speciellt problem och känner skam för det?

Svar: Skam är stolthet, ego, och kanske till och med narcissism, men det finns inget vi kan göra åt det. Det går över gradvis.

Djur känner ingen skam. En ko som står på ett fält skäms inte för något. Så varför ska man känna skam över att vara en åsna som står på ett fält och gör som ens kropp begär?

Det är inte utan mening det sägs: ”Gå till Honom som gjorde mig”. Han gav mig begäret att ta emot och jag måste känna skam för att jag hade en möjlighet att korrigera det och inte gjorde det.

Jag skäms för den ej uppfyllda korrektionen, men jag behöver inte skämmas för den korrigerade eller den korrupta naturliga formen, eftersom båda tillhör Skaparen, medan den mänskliga delen i mig är den tredje delen, skalet Noga, den tredje delen av Tifferet. Detta är stället där min fria vilja ligger. Det är där jag måste känna skam och oroa mig angående om jag förverkligat mig själv korrekt.

Så jag förstår inte människor som inte kan eller inte vill berätta för gruppen vad som händer dem, speciellt när det kan skada hela gruppen. Vi bör vara mycket varsamma här, eftersom att försena vännernas utveckling, genom att ”spara”på deras konto, då försenar jag mig mycket mera.

Det är inte värt det. Vad har vi att dölja? Trots allt kommer allt från ovan och vi är inte ansvariga för det. Det finns ingen annan än Han. Vi måste bara förenas mer och hitta möjligheten att korrigera situationen. Det kommer bli många fler sådana stadier och de kommer bara ta slut vid slutet av korrektionen.

[127457]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.02.14, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Analys och syntes av världssjälen

Fråga: Hur är det möjligt att identifiera det onda och utveckla hat mot det?

Svar: Det är omöjligt att identifiera ondska om du inte befinner dig i en grupp, i anslutningspunkten, i någon form av anslutning. Vi måste hela tiden hålla oss till denna form av anslutning och att gå djupare in i den, förtydliga, undersöka, lära oss, testa och att försöka tränga in i dess inre väsen.

Inom vår anslutning upptäcker jag det inre andliga systemet. När de separerade delarna börjar ansluta korrekt, upptäcks därefter inom dem den andliga strukturen som är uppbyggd av två krafter som motsätter men kompletterar varandra. Så bygger jag anslutningen inom mig själv, och med detta sätter jag ihop min själ, fäster mitt kli samman. Alla dess delar är en önskan att ta emot, men de är anslutna mellan varandra för att komplettera varandra, det vill säga för att ge.

Till den grad jag går in och fördjupar denna aspekt, både i analysen och i syntesen av denna struktur, som består av motsatta delar, klargör jag i och med det allt som finns och hittar alla svar. Därför måste vi ständigt agera i riktning mot anslutning i det inre av varje person, försöka se alla sammankopplade, det kallas min längtan att upptäcka den andliga världen. För hela mänskligheten är ansluten i den, det är bara vi som inte identifierar detta.

Denna längtan att identifiera detta sammanhang som finns i den, leva i den, och att känna den kallas min längtan efter Skaparen. För den kraft som förbinder alla delar inuti är den högre makten.

Inom vår anslutning upptäcker jag att ”Det finns ingen annan än Honom”. Jag försöker inte bara ansluta alla våra delar som om jag satte ihop ett pussel av den kollektiva själen, utan jag försöker att upptäcka Skaparen i det. Han är den som skingrar hela skapelsen i delar så att jag kan att sätta ihop dem igen till en bild, och då kommer jag att se det. Inom pusslet som jag monterar bygger jag bilden av Skaparen.

I vanliga pussel är träd, gräs och solen avbildade, och i det här pusslet Skaparen. Om jag når ljuset chassadim, är jag sedan med dess hjälp beredd att ansluta och sätta ihop detta pussel. Dess delar kommer inte längre att vara emot och kommer inte att avvisa varandra. Och när jag börjar arbeta med mottagande för att ge, då kommer dessa delar att vara redo att ansluta sig till varandra som bitar av en magnet.

Och från det ömsesidiga samarbetet mellan dessa delar, deras relationer ”för” och ”emot” anslutning, konstruerar jag Skaparens form. Det är möjligt att konstruera den endast på detta sätt. Det är omöjligt att upptäcka Honom endast genom en positiv kraft av givande, som ingenting agerar emot. Därför är det bara genom splittring vi kan uppenbara Skaparen.

[121556]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.11.26, Frågor och svar med Dr Laitman
videoikon WMV | ljudikon MP3

Arbetet i hjärtat

Fråga: Vad är metoden för det inre arbetet? Hur kan jag känna tacksamhet till Skaparen och glädje när allvarliga störningar och även slag fortsätter att komma? Hur kan jag verkligen rättfärdiga honom utan att lura mig själv?

Svar: Om man är ensam finns det inget man kan göra. Man kan inte förstå och klargöra sitt tillstånd på rätt sätt och nå rätt beslut, om man inte gör det genom gruppen. Man har inga verktyg, inga instrument som analyserar saker, som man kan göra det med.

Gruppen är den enda källan genom vilken man rätt kan förstå de problem och frågor som härrör från ovan, underifrån, från utsidan eller från insidan, och se alla dessa tillstånd på rätt sätt, vilket innebär att jag kommer fram till en viss lösning och då agerar jag. Jag kan endast agera genom denna mekanism.

Jag kan inte tänka på mig själv. Om jag är ensam, tänker jag alltid inifrån mitt krossade ego. Så jag måste förmedla mina tankar genom detta instrument, genom denna massa som kallas gruppen, och först då kommer jag att ha en chans att höra frågorna korrekt, och svara på allt som händer mig på rätt sätt.

Endast egot härskar i mig, i mitt medvetande och hjärta. Jag kan aldrig lösa någonting rätt. Jag säger detta utifrån min personliga erfarenhet. Jag behöver ständigt gruppen, vännerna, mina elever, som kan vara på en mycket lägre nivå än mig, men det gör ingen skillnad. När allt kommer omkring är de många, och bara när jag passerar de tankar och önskemål som kommer till mig, eller som jag vill uttrycka, genom dem, kan jag vara säker på att jag gör något rätt. Det är precis så jag arbetar och inte på något annat sätt.

När jag kommer till lektionen, vet jag inte vad ämnet är, och jag bryr mig inte. Om jag inte känner gruppen, införlivas i den, och passerar alla frågor och svar, hela denna analys, genom er, kommer jag aldrig att kunna agera på rätt sätt, eftersom mitt ego inte är helt korrigerat ännu. Nya egoistiska attribut som avslöjas i mig vägleder mig varje ögonblick, och det kommer att vara så fram till slutet av korrigeringen.

Så måste allt förmedlas genom gruppen, precis som Rabbi Shimons elever, som skrev boken Zohar, förmedlade alla tillstånd som de hade gått igenom enbart genom gruppen och på varje nivå vände dem från absolut hat till absolut kärlek.

Det finns bara ett svar på dina många frågor: Lös allt och förmedla allt genom gruppen, inklusive vad du hör och vad du vill säga. Det är inte du som vill säga något, utan vi. Det är inte du som vill höra, utan vi. Då kommer du att lyckas göra saker på rätt sätt.

Det finns inget annat instrument! Du har ingen rätt att lyssna med egna öron och känna i ditt hjärta och se med dina ögon, det är så djuren lever och ser världen. Du gör allt tillsammans, vilket innebär att det är det inre begreppet grupp inom dig. Du diskutera allt tillsammans, och samråder även med varandra.

Varje dag, med undantag för lektionen, deltar jag i korta, 5-10 minuter långa gruppmöten. Dock är lektionen också ett gruppmöte för mig. Jag känner folk. Jag försöker ansluta till dem och känna dem. Tror du att du bara sitter bland några i publiken framför en föreläsare under lektionen? Om så är fallet, varför ska vi samlas i första hand?

Ämnet för lektionen är inte så viktigt, utan det faktum att vi samlas här som en man. Rabbi Shimons elever skrev om hur svårt det var att samlas under lektionen och hur mycket de hatade varandra och inte kunde se på varandra, och sedan nådde de gradvis, genom sitt arbete med sig själva, tillståndet av kärlek! Kan ni föreställa er från en så låg nivå till dessa otroliga höjder!

Vi är fortfarande mycket långt från tillståndet för det verkliga hat som de kände, då de knappt lyckades hålla sig från att bränna varandra, och på så sätt lyckades nå den kärlek de skriver till oss om i boken Zohar.

Vad är Zohar och Torah? Vad avslöjar kabbalisterna egentligen? De visar vad vi kan avslöja genom att kopplas samman. Vad är den andliga stegen? Det är halterna av en allt starkare koppling av ett kärl som fanns före splittringen. Det är återuppbyggnaden av detta kärl och ihopsättandet av det tillbaka i samma form, men av egen kraft. Att sätta ihop alla önskningar, alla tankar i gruppen, i en helhet, är korrigeringen.

Så småningom, i denna korrigering, i detta sammanhang mellan oss, börjar Skaparen till slut uppenbaras. Först omedvetet och genom inre drifter och rörelser, sedan mer och mer tydligt. Skaparen har ingen bild. Han kommer att avslöjas i relationerna mellan er i takt med att ni kopplar er samman.

Vi måste hela tiden komma ihåg detta och utveckla idén, då kommer vi att lyckas. Om du fortsätter att avvisa denna idé, då slösar du bort din tid och energi..

[120379]

Från samtalet om grupp och spridning 2013.10.21
videoikon WMV | ljudikon MP3