Månad: januari 2014

Nio steg till andlig upptäckt

Vårt mål är att nå likvärdighet och harmoni med ljuset, med andra ord, att nå korrigeringens fullbordan, evig kärlek och givande. Detta tillstånd kräver vår medvetenhet, samt känsla för och upphöjande till alla de egenskaper som krävs för att förstå vad vi saknar för att likna Ljuset, de inre förändringar vi måste gå igenom.

Det vill säga, allt vårt arbete ligger i att förstå vad jag känner nu, och vad jag skulle känna i det korrigerade tillståndet. I varje tillstånd måste jag reagera som Ljuset.

Vid varje ögonblick av mitt liv, måste jag längta efter balans med det, det vill säga ekvivalens i form. För detta är det, först av allt, nödvändigt att känna ljusets egenskaper. Men under tiden vi är i det fördolda och inte känner Ljuset, så länge vi inte har nått formekvivalens med det, hur kan jag då likna Ljuset om jag inte känner det?

Här räddar ett villkor oss, som skapades speciellt för oss: den här världen. Det är ett under som inte finns i någon av de andra världarna. Här, i denna värld, även om jag är i fullständig splittring, helt motsatt Ljuset, har jag, trots allt, möjlighet att upptäcka viljor som, liksom jag, söker efter likvärdighet med Ljuset. Som jag får de denna strävan från Ovan, denna droppe sädesvätska, denna ”punkt i hjärtat”, utan vilken denna strävan inte skulle väckas.

Från denna punkt kan vi redan börja med handlingar som liknar Ljuset. Det vill säga, när vi interagerar med varandra, kan vi göra oss själva ett exempel på vad som kallas ljusets verkan: givande, kärlek, ömsesidig hjälp, ömsesidigt samarbete, och uppvaknande. Vi har möjlighet att göra de handlingar som Ljuset gör med oss ​​för att värma varandra lite, för att agitera, vilket innebär att väcka lust och avund i en vän.

I stället för ljus och Skaparen, får vi gruppen. Skaparen ger personen den lyckliga situationen och säger, ”Ta den!” Med andra ord, ger han en ett laboratorium, sätter en i en modell genom vilken vi kan gå vidare med hjälp av vänner trots vår splittring, vår ruin. Skaparen tar dig till dem, och nu börjar du att agera!

Allt annat beror på dig, på det sätt på vilket du gör jobbet och relaterar till gruppen som till Skaparen som påverkar dig. När du börjar dialogen i ett ömsesidigt arbete med gruppen kommer du att klargöra hur gruppen påverkar dig och du påverkar gruppen. Därefter är det möjligt att stiga tillsammans.

Vi måste alltså nå ett tillstånd som kallas arvut (ömsesidig garanti) som förpliktigar ömsesidig hjälp och ömsesidig påverkan av alla för varje medlem i gruppen. Vi presenterar oss själva inför varje vän som givande av Ljuset, Skaparen gentemot honom, och han måste reagera på oss som en varelse som vill korrigera sig själv och likna Ljuset.

Med andra ord vill var och en identifiera sig med gruppen, som ska kopplas samman, för att hålla sig till det, för att bli en man med ett hjärta, med ett medvetande. Det vill säga, jag måste smälta in i vännerna fullständigt, så att ingenting blir kvar av mig. Jag vill fördjupa mig in i gruppen. Det är vad var och en måste göra, och i och med detta, hjälper alla alla.

Som ett resultat av detta, efter den sista droppen insats, blir vi verkligen en man med ett hjärta. Denna matbit är som den sista tuggan äter vi under en måltid, efter den infinner sig mättnaden, och vi känner att vi har fyllt oss själva. På detta sätt kan vi göra en fullständig HaVaYaH, tio sefirot. Du förstår, bara den sista fasen, Malchut de Malchut, känner, förstår och vet med vem den handlar, varför och hur den ska bete sig, hur den är uppbyggd, hur Skaparen är konstruerad, och vad som måste göras som svar om allt kommer från Honom: både Ljuset och viljan.

arvut är det första steget – anslutning till en enda helhet – och det verkar som om det inte finns något mer att göra. Men vi förstår, under tiden, att det bara är ord, som det står skrivet, ”handlingens utkomst ligger i initiala tanken.” I tankarna vill vi redan nå det slutliga resultatet, men man måste gå längs en väg som kan vara lång. Jag förstår att jag måste bygga upp mig själv, och först då kommer jag att erkänna Skaparen.

Allt skapas från ovan i en fulländad form, men varelsen måste uppnå denna perfektion, vara medveten om Skaparen, bli lika honom, förstå honom och hela hans djup, och liknar honom i alla hans handlingar. Om tillståndet i varelsen är mindre än fullständig likvärdighet med Skaparen, anses det inte att Skaparen har varit till nytta för honom.

Vi måste gå igenom alla dessa stadier, och så länge vi inte har avslutat det föregående steget, kan vi inte gå vidare till nästa steg. Därför talar vi från början om arvut, om att uppnå ekvivalens i form med Skaparen, om harmoni med naturen: koppling, omfamnande, kyssande, alla uttryck för ekvivalens i form med Skaparen, men trots allt är det bara ord, och nu börjar vi bygga detta tillstånd, det vill säga, vi går in i det andra steget och vidare. Totalt sett är det möjligt att upptäcka de nio etapperna på vägen till andlig upptäckt.

[124841]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.01.07, ”Förberedelse för kongressen”
videoikon WMV | ljudikon MP3

Mitt val: En högre dimension

Dr. Michael LaitmanMan leds från ovan till platsen för sin fria vilja. Vår fria vilja består inte i att välja mellan njutning eller lidande. Det är det som fört oss till denna plats, detta tillstånd. Nu ligger vårt val i någonting annat, ovan njutning och lidande, någonting i en högre dimension.

Det finns ett skikt i den här världen, genom vilket vi har förts, från en dålig plats till en annan plats, som verkade bra, bättre än den förra, för lidandet i den var mindre. Och innan man anade det, verkade även denna plats dålig, och det blev dags att röra sig vidare. Men vi ser att oavsett vart vi går härifrån blir det bara värre (en större ondska kommer att visa sig).

 

My Choice
 

Därför förblir vi, inom ramarna för denna värld, på samma plats. Det jag behöver är att komma ut ur den, upp, till en annan dimension. Jag måste välja helt nya och annorlunda värderingar för vad jag kallar ”gott och ont” – att mäta det relativt ”mottagande och givande” och ”sant och falskt”, istället för att välja att mäta gott och ont gentemot ”njutning och lidande” så som jag nu gör. Njutning och lidande upplevs av min djuriska kropp; sant och falskt upplevs av människan i mig.

Med andra ord ligger mitt val i utvecklingen från den andliga gen jag har fått, till den riktiga mänskliga nivån. Detta utgör min fria vilja: att välja nya omsorger, ett nytt mål, och en helt annorlunda dimension.

Då kommer jag att förnimma allt som förblir nedan, i den här världen, enbart till den grad det är nödvändigt, och jag väljer att engagera mig i människan i mig. Jag har en punkt i hjärtat, den första andliga genen (Reshimo), från vilken jag börjar utveckla människan i mig. Hur gör jag detta? Jag gör detta genom att välja omgivningen, böckerna, och läraren.

När boken läser dig

Fråga: Vad kan vi förvänta oss av boken Zohar under lektionen?

Svar: Jag känner inte till en bok som är mer pittoresk, vacker och romantisk än Zohar. Den griper alla kvaliteter och sinnen i en person och spelar på deras strängar.

Det finns olika typer av litteratur: dikter, romaner, historiska och vetenskapliga böcker. Men deras författare inte kan uttrycka något mer än vår mycket begränsade materiella nivå. Och våra ord inte är beredda att förmedla något annat.

Men när du läser Zohar ordnar du ditt inre beroende på vad boken säger, boken öppnar en dörr in i dig själv för dig. Och där, djupt inne, ger den dig liv, målar en bild, ger ett exempel på vad som står i dess ord och bokstäver.

Ingenting i verkligheten motsvarar boken Zohar, ingenting når upp till den höjd av konstnärskap med vilken den skrevs. Boken Shamati berör något inom dig, Studiet av de tio sefirot, även Gemara producerar vissa åtgärder inom dig. Och du kan läsa Shulchan Aruch (en lagsamling) och känna inre rörelser enligt det ömsesidiga samarbetet mellan Ljus och kärl. Men allt detta är ”prosa” jämfört med Zohar, jämfört med sin ”lyrik” blandat med oöverträffad känsla.

Och Baal HaSulam, med sin kommentar, trädde in i Zohars flöde, och anslöts till de själar som skrev den. När jag läste Sulamkommenteren kände jag mer och mer tydligt att detta är ett resultat av arbetet i alla tio författare som skrev Zohar, och i våra dagar uttrycks detta endast genom Baal HaSulam. Det är som om de sjunger i kör, i ett kapell, fyller i och fortsätter varandra, och var och en fortsätter musiken och sätter in sina anteckningar just där det behövs.

Detta är vad en riktig bok är: andlig uppenbarelse inom en person. Boken förbereder en människa, leder, arrangerar, och fyller honom. Den gör allt, och själv känner man bara resultatet av vad boken gör i en.

Boken aktiverar personen och för en genom en rad tillstånd. Du behöver inte något annat än det. Den utvecklas i dig, förändrar dig, och leder dig framåt. Alla delar av det skådespel som du känner inom dig själv kallas Boken. Det är inte några sidor som skrivs ut i ett tryckeri.

[124826]

Från den 2: a delen av den dagliga kabbalalektionen 2014.01.06, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3

Vi kommer att förbereda oss själva och åstadkomma vad vi vill!

Fråga: Är det nödvändigt att under dagarna innan kongressen fokusera på tanken att det är förbjudet att be för sin egen skull, för att man då skadar sin själ, eller att komma dit för att väcka den kollektiva bönen?

Svar: Innan kongressen är det nödvändigt att fokusera på tanken att en bön bara kan vara kollektiv, men även den enkla principen att vi kommer skörda det vi har förberett före kongressen. Som det är sagt, “Den som inte arbetade hårt på Shabbatsafton, vad kommer han då att äta på Shabbat?”

Ni borde inte lägga era förhoppningar på mig — inte ens lite! Allt beror bara på din själ, ditt begär.

Fråga: Behöver jag föreställa mig nu hur mycket jag är förenad med mina vänner där?

Svar: Börja göra det nu, varför vänta till början av kongressen? Förberedelse betyder inte att du är redo att gråta, utan att du gråter just nu och att det medan du gråter är bäst att du avgör dina begär. Om du lämnar detta till imorgon, vad kommer hända med dig imorgon? Vi borde sträva efter enighet redan nu!

Förberedelse betyder att du redan nu med all din styrka strävar efter att ena våra begär, själen. Då kommer du att anlända till kongressen mer medvetet, och du kommer att lära känna dina begär. Och om du gör det, varför behöver vi då börja tänka på det idag, en månad i förväg? Vi skulle ha tänkt igenom det i förväg, och det är tillräckligt.

Uppgiften är inte att vänta på det önskade ögonblicket, att räkna ner de kvarvarande dagarna på kalendern. Förberedelse är att i varje ögonblick, hela tiden före kongressen, varje dag, gå framåt i förening, förståelse, känsla, omsorg, att inspirera vännerna mer och bli mer inspirerad av dem. Spänningen byggs upp inom dig mer och mer dag för dag, så att du kommer att komma till kongressen och explodera där! Eller kanske kommer vi att uppnå allt vi önskar längs vägen

[111792]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.07, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3

Naturens dyra nycker

I nyheterna (från RBC Daily): ”En oväntad förändring av vanliga klimatförhållanden, en kraftig kylning eller uppvärmning, ger företag större förluster än de mest allvarliga naturkatastrofer.

Årets (2013) skador vädrets nycker orsakat har kostat företagen inom EU över 400 miljarder euro. Förlusterna från cirka 900 naturkatastrofer under 2012 var endast 126 miljarder euro. ”

Min kommentar: Amplituden av klimatförändringarna kommer att öka, förlusterna kommer att växa, och då kommer problem på den stilla, vegetativa, och djuriska naturen att börja. Och det kommer inte finnas något skydd från dem … Frälsningen ligger endast i människans likhet med naturen, att uppnå egenskapen av givande, och anslutning. Detta kan endast uppnås genom att förverkliga metoden för integrerad utbildning för den breda allmänheten.

[121690]

Dissemineringens inre och yttre sida

Fråga: Har jag förstått rätt att det finns en extern sida av vår spridning och förklaringar som kan verka rent materialistiska? Men inuti är det nödvändigt att passera ett rör genom vilket det Övre Ljuset strömmar och ger en känsla av att det inom det finns någon form av unik kraft?

Svar: Det är korrekt, och det är inte ens nödvändigt att skämmas och dölja detta! Vi kommer inte att utbilda människor och spela sociala spel med dem. Det är känt för oss hur vi ska ordna våra liv och denna förmåga kommer från att förstå naturen. Vi har lärt oss hur man utnyttjar den konstruktiva kraft som upptäcks i relationerna mellan människor.

Vi vet hur man bygger den här länken mellan människor så att den konstruktiva makten inom den kommer att korrigera och ändra allt. Detta är inte bara ord, utan det är upp till dig att utstråla ljus från dig själv, som Moses som kom ner från Sinaiberget med förbundets tabletter i sina händer, en makt som är redo att ändra och korrigera allt. Människor måste känna det i dig.

Andra kan uttala liknande ord, men ändå blir det inom deras ord inte någon inre, känslomässig fyllning som avgör allt. Detta är inte bara känslor, utan det är ljus som måste agera. Ljuset påverkar människor under dina förklaringar, och det kommer också att rätta till dem och ansluta dem till det så att du, under tiden som du arbetar med deras brister, hittar Skaparen och  Ljuset inom gruppen, vilket  förverkligar hela kedjan.

Därför måste du när du går ut för att sprida förklara med ord, det vill säga, att agera på en materiell, jordisk nivå, men först och främst är det upp till dig att vara helt inriktad på det inre innehållet, förmedla ljus till människor och att väcka känslor i dem. Om detta inte finns, då finns det ingen anledning att gå ut.

Annars förstör du bara. Ljuset som hade behövt komma tillsammans med dina förklaringar men inte gjorde det på grund av din brist på inre ansträngning kommer att avslöjas från dess ”baksida”, och det kommer att väcka förakt och splittring mot dig. Genom erkännandet av det onda, genom långt lidande, någon gång, inte snart, kommer du till slut nå den rätta insikten.

De inre satsningar som lockar Ljuset är arvut (ömsesidig garanti). För att Toran ska uppenbaras bland oss, måste det finnas arvut mellan oss, ömsesidigt intresse, ömsesidig förbindelse, allmän jämlikhet, där alla vänner är som en person med en kropp. Detta är först och främst! I samma ögonblick som det händer, går vi ut för att sprida och då kan vi förvänta oss framgång.

Du måste agera endast till graden av dina förberedelser. Och då kommer du att vända dig till allmänheten tillsammans med Ljuset som du håller i ditt riktiga kli. I din riktiga relation till gruppen, upptäcks det andliga ljuset, det är ännu inte helt upptäckt, men finns som Ohr Makif som redan finns i dig.

Tillsammans med det kan du redan vända dig till människor, så att detta blir effekten av ljuset och inte bara ord med hjälp av vilka du inte kan övertyga vem som helst idag. Orden är egentligen inte viktiga, det viktigaste är att du utstrålar Ljuset. Det är känt att Moses hade ”tunghäfta” men det hindrade honom inte från att vara en ledare för folket. Snarare måste människor känna att det finns någon form av ljus i dig och det är upp till dem att ha det också.

Detta är möjligt endast under förutsättning att du är ansluten med alla vänner och du lever ett liv i arvut, eller åtminstone med en längtan efter arvut, vilket är det viktigaste för dig. Först av allt måste du undersöka och bygga detta tillstånd, och i huvudsak är detta specifikt vad du går ut för att sprida. Oavsett hur du säger det, ska den yttre formen bero på den person som du vänder dig till. Men det viktigaste är det Övre Ljuset som agerar och brinner inom dig, och människor känner detta. Inom dem finns det en brist, de är desperata efter självförverkligande och vill ha just detta ljus.

Vi är inte kopplade till varandra med ord, utan bara med hjälp av ljuset som finns i var och en av oss till förmån för alla. Tack vare detta är våra begär sammankopplade. Och om det finns ljus i dig som någon annan kräver, då kommer den personen att hålla sig till dig. Han kommer bara att vänta på när du ska kommunicera med honom igen.

[121313]

Från den 1: a delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.10.01, Shamati # 38, ”Gudsfruktan är hans skatt”
videoikon WMV | ljudikon MP3

I spetsen av korrektionsprocessen

Fråga: Jag vill förstå, vad är Bnei Baruch?

Svar: Bnei Baruch är en speciell grupp av människor som, för första gången i historien, är tänkt att utföra korrigeringen av hela verkligheten och nå vidhäftning vid Skaparen. Detta sker för första gången inte för att Skaparen har valt en viss kabbalist, som i det förflutna när han valde en kabbalist i varje generation som var tvungen att fortsätta denna kedja. Här handlar det om en riktig korrigering av en massa människor som drar hela mänskligheten bakom sig. Det är den första vågen som stiger och lockas av det gudomliga.

Den första gruppen som går i spetsen för korrigeringen är gruppen Bnei Baruch, och jag leder den. Det finns inget att skämmas för. Tvärtom bör vi känna det stora ansvar som vi har och det stöd som vi har. Det finns inget att frukta. Vi ska lära oss att stå mellan de två krafterna, hur man handskas med våra inre fiender och dem på utsidan, med hela världen och med den allmänna Farao.

Det här är vårt arbete. Det är omöjligt att utvecklas på något annat sätt, utom mellan dessa två krafter. Vi är i mitten, hanterar striden, kampen mellan oss. Hela världen är emot oss, och internt, är vi också mot denna process! Ändå måste vi identifiera oss med våra punkter i hjärtat, och då kommer vi att lyckas och vinna.

Kriget kommer att vara större, bredare, djupare, allvarligare och mer hotfullt när vi avancerar. Å ena sidan, kommer världen att förstå att den inte har något val, eftersom den tar emot det ena slaget efter det andra, och å andra sidan kommer den fortfarande att vara emot. Skaparen kommer alltmer förhärda Faraos hjärta.

Det är dags, i själva verket, att sluta göra motstånd eftersom världen faller ner i en avgrund. Det finns emellertid en sådan härdning av hjärtat som en person inte förstår och inte känner faran. Man kan tycka att efter sådana hårda slag, skulle människor vara överens, förstå, komma springande till oss, och kräva metoden för frälsning, men det motsatta kommer att hända.

Vi måste förstå denna process. Det är ett krig som är beroende av oss. Skaparen kan inte slåss mot Farao ensam om vi inte använder Hans kraft. Moses måste stå mellan dessa två stora krafter, Skaparen och Farao, och genom att använda sin stav avgöra exakt vad detta krig ska vara.

Så vi måste växa upp och mogna för att känna och förstå mer. Det finns inget att frukta, men vi borde helt enkelt veta att det är korrigeringens krig och att vi bör njuta av denna process! Jag menar inte att vi ska njuta av det i vårt ego, utan att vi ska vara glada över att denna process har inletts och att vi är avantgardet i färd med att föra hela Malchut av Ein Sof (oändligheten) till korrigering.

[122616]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.06, Rabashs skrifter, From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/6/12, Writings of Rabash

 

At The Forefront Of The Correction Process

Posted on December 12th, 2013 at 10:15 amQuestion: I want to understand, what is Bnei Baruch?

Answer: Bnei Baruch is a special group of people that, for the first time in history, is meant to perform the correction of all of reality and reach adhesion with the Creator. This is happening for the first time not because the Creator has chosen a certain Kabbalist like in the past when he chose a Kabbalist in every generation who had to continue this chain. Here, it is about a real correction by a mass of people who pull all of humanity behind them. It is the first wave that is rising and attracted to Godliness.

The first group that is the vanguard of correction is the Bnei Baruch group, and I am leading it. There is nothing to be ashamed of. On the contrary, we should feel the great responsibility that we have and the support that we have. There is nothing to fear. We should learn how to stand between the two forces, how to cope with our inner enemies and those on the outside, with the entire world and with the general Pharaoh.

This is our work. It is impossible to advance any other way but between these two forces. We are in the middle, managing the battle, the struggle between us. The entire world is against us, and internally, we are also against this process! Still, we must identify with ourpoints in the heart, and then we will succeed and win.

The war will be bigger, wider, deeper, more serious and more threatening as we advance. On the one hand, the world will understand that it has no choice since it is receiving one blow after another, and on the other hand, it still will resist. The Creator will increasingly harden Pharaoh’s heart.

It is time, in fact, to stop resisting because the world is falling into an abyss. However, there is such a hardening of the heart that a person doesn’t understand and doesn’t feel the danger. One may think that, after such heavy blows, people would agree, understand, come running to us, and demand the method of redemption, but the opposite will happen.

We must understand this process. It is a war that depends on us. The Creator cannot fight Pharaoh alone if we don’t use His force. Moses must stand between these two great forces, the Creator and Pharaoh, and by using his staff he should determine what this war should be exactly.

So, we must grow up and mature in order to feel and understand more. There is nothing to fear, but we simply should know that it is the war of correction and we should enjoy this process! I don’t mean that we should enjoy it in our ego, but we should be glad that this process has started and that we are the vanguard in the process of bringing all of Malchutof Ein Sof (Infinity) to correction.

[122616]

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/6/12, Writings of Rabash

Related Material:

The Key To 99% Of The Global Soul

At The Forefront

The Rotten Seed Of The Old World

Filed under: Daily Kabbalah LessonDisseminationGroup WorkSpiritual Work | 1 Comment →

Villkor för inträde till det övre planet

Fråga: Vilka villkor bör uppfyllas mellan oss för att vi ska likna den övre andliga nivån så mycket som möjligt?

Svar: Det viktigaste är att hålla dessa villkor, så kommer Ljuset att slutföra arbetet. Vi kan inte gå vidare till nästa nivå själva. Det finns alltid en klyfta mellan nivåerna, som det står skrivet, ”jag arbetade och fann”. Vi måste anstränga oss, och då finns det en åtgärd från ovan, och den nya nivån avslöjas inom mig.

Hur kan vi skildra den övre andliga nivån om vi inte har något annat än en egoistisk önskan? Det första villkoret är att längta efter anslutning när var och en stöder alla andra. Alla borde vilja konvergera till ett hjärta, en önskan, i stället för många individuella önskemål.

Vi bör betrakta detta arbete på vår anslutning och enhet som mycket viktigt och respektabelt. Det innebär att jag värdesätter den övre. Men hur vet jag vem den övre är och vad målets storhet är? Den övre är mitt tillstånd för anslutning till andra tills vi blir ett. Det allmänna attributet av givande som avslöjas till följd av alla våra individuella ansträngningar kallas Skaparen, vilket betyder ”komma och se” (Bo-re).

Jag måste känna att jag är redo för allt i detta arbete, oavsett vad. Det innebär att jag känner att jag är i sämsta möjliga tillstånd och att det inte finns något lägre tillstånd som jag kan falla till. Alla andra tillstånd som kommer som ett resultat av min anslutning till andra verkar vara att föredra framför mitt tillstånd. Så, oavsett vad som kommer och vad som händer, skrämmer eller påverkar ingenting mig.

Jag fortsätter föreställa mig Skaparen, det allmänna attributet av kärlek och givande. Jag måste följa honom i enlighet med attributen av kärlek och givande som utvecklas inuti mig. Så, jag söker ständigt och kontrollerar om jag redan har något av dessa attribut eller inte. För att inte förväxlas, jag kontrollerar och utvärderar mig själv med avseende på miljön, vännerna som jag måste förenas med för att upptäcka Skaparen.

Jag slåss mot ”grekerna” inuti mig. Grekerna hänvisar till min önskan att ta emot, men till skillnad från ”Egypten” hade grekerna stor kunskap (Daat), vilket innebär anslutning av Chochma och Bina på den materiella nivån. Men jag förstår att detta inte kan vara en andlig nivå, eftersom det redan är i en annan dimension, där det finns andra förutsättningar, andra attribut, andra kärl. Så jag vill arbeta helt över förnuftet.

Dock är det enda sättet att skapa en nivå över förnuftet med hjälp av förnuft så att vi kan höja oss över det. Därmed behöver jag grekerna, jag måste bekämpa dem. Det är där som jag fastställa ramen för den framtida övre nivån i alla dess former. Det beror på att du kan nå något över förståndet endast om du har förstånd.

[121804]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.11.29, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3