Dissemineringens inre och yttre sida

Fråga: Har jag förstått rätt att det finns en extern sida av vår spridning och förklaringar som kan verka rent materialistiska? Men inuti är det nödvändigt att passera ett rör genom vilket det Övre Ljuset strömmar och ger en känsla av att det inom det finns någon form av unik kraft?

Svar: Det är korrekt, och det är inte ens nödvändigt att skämmas och dölja detta! Vi kommer inte att utbilda människor och spela sociala spel med dem. Det är känt för oss hur vi ska ordna våra liv och denna förmåga kommer från att förstå naturen. Vi har lärt oss hur man utnyttjar den konstruktiva kraft som upptäcks i relationerna mellan människor.

Vi vet hur man bygger den här länken mellan människor så att den konstruktiva makten inom den kommer att korrigera och ändra allt. Detta är inte bara ord, utan det är upp till dig att utstråla ljus från dig själv, som Moses som kom ner från Sinaiberget med förbundets tabletter i sina händer, en makt som är redo att ändra och korrigera allt. Människor måste känna det i dig.

Andra kan uttala liknande ord, men ändå blir det inom deras ord inte någon inre, känslomässig fyllning som avgör allt. Detta är inte bara känslor, utan det är ljus som måste agera. Ljuset påverkar människor under dina förklaringar, och det kommer också att rätta till dem och ansluta dem till det så att du, under tiden som du arbetar med deras brister, hittar Skaparen och  Ljuset inom gruppen, vilket  förverkligar hela kedjan.

Därför måste du när du går ut för att sprida förklara med ord, det vill säga, att agera på en materiell, jordisk nivå, men först och främst är det upp till dig att vara helt inriktad på det inre innehållet, förmedla ljus till människor och att väcka känslor i dem. Om detta inte finns, då finns det ingen anledning att gå ut.

Annars förstör du bara. Ljuset som hade behövt komma tillsammans med dina förklaringar men inte gjorde det på grund av din brist på inre ansträngning kommer att avslöjas från dess ”baksida”, och det kommer att väcka förakt och splittring mot dig. Genom erkännandet av det onda, genom långt lidande, någon gång, inte snart, kommer du till slut nå den rätta insikten.

De inre satsningar som lockar Ljuset är arvut (ömsesidig garanti). För att Toran ska uppenbaras bland oss, måste det finnas arvut mellan oss, ömsesidigt intresse, ömsesidig förbindelse, allmän jämlikhet, där alla vänner är som en person med en kropp. Detta är först och främst! I samma ögonblick som det händer, går vi ut för att sprida och då kan vi förvänta oss framgång.

Du måste agera endast till graden av dina förberedelser. Och då kommer du att vända dig till allmänheten tillsammans med Ljuset som du håller i ditt riktiga kli. I din riktiga relation till gruppen, upptäcks det andliga ljuset, det är ännu inte helt upptäckt, men finns som Ohr Makif som redan finns i dig.

Tillsammans med det kan du redan vända dig till människor, så att detta blir effekten av ljuset och inte bara ord med hjälp av vilka du inte kan övertyga vem som helst idag. Orden är egentligen inte viktiga, det viktigaste är att du utstrålar Ljuset. Det är känt att Moses hade ”tunghäfta” men det hindrade honom inte från att vara en ledare för folket. Snarare måste människor känna att det finns någon form av ljus i dig och det är upp till dem att ha det också.

Detta är möjligt endast under förutsättning att du är ansluten med alla vänner och du lever ett liv i arvut, eller åtminstone med en längtan efter arvut, vilket är det viktigaste för dig. Först av allt måste du undersöka och bygga detta tillstånd, och i huvudsak är detta specifikt vad du går ut för att sprida. Oavsett hur du säger det, ska den yttre formen bero på den person som du vänder dig till. Men det viktigaste är det Övre Ljuset som agerar och brinner inom dig, och människor känner detta. Inom dem finns det en brist, de är desperata efter självförverkligande och vill ha just detta ljus.

Vi är inte kopplade till varandra med ord, utan bara med hjälp av ljuset som finns i var och en av oss till förmån för alla. Tack vare detta är våra begär sammankopplade. Och om det finns ljus i dig som någon annan kräver, då kommer den personen att hålla sig till dig. Han kommer bara att vänta på när du ska kommunicera med honom igen.

[121313]

Från den 1: a delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.10.01, Shamati # 38, ”Gudsfruktan är hans skatt”
videoikon WMV | ljudikon MP3