Vi kommer att förbereda oss själva och åstadkomma vad vi vill!

Fråga: Är det nödvändigt att under dagarna innan kongressen fokusera på tanken att det är förbjudet att be för sin egen skull, för att man då skadar sin själ, eller att komma dit för att väcka den kollektiva bönen?

Svar: Innan kongressen är det nödvändigt att fokusera på tanken att en bön bara kan vara kollektiv, men även den enkla principen att vi kommer skörda det vi har förberett före kongressen. Som det är sagt, “Den som inte arbetade hårt på Shabbatsafton, vad kommer han då att äta på Shabbat?”

Ni borde inte lägga era förhoppningar på mig — inte ens lite! Allt beror bara på din själ, ditt begär.

Fråga: Behöver jag föreställa mig nu hur mycket jag är förenad med mina vänner där?

Svar: Börja göra det nu, varför vänta till början av kongressen? Förberedelse betyder inte att du är redo att gråta, utan att du gråter just nu och att det medan du gråter är bäst att du avgör dina begär. Om du lämnar detta till imorgon, vad kommer hända med dig imorgon? Vi borde sträva efter enighet redan nu!

Förberedelse betyder att du redan nu med all din styrka strävar efter att ena våra begär, själen. Då kommer du att anlända till kongressen mer medvetet, och du kommer att lära känna dina begär. Och om du gör det, varför behöver vi då börja tänka på det idag, en månad i förväg? Vi skulle ha tänkt igenom det i förväg, och det är tillräckligt.

Uppgiften är inte att vänta på det önskade ögonblicket, att räkna ner de kvarvarande dagarna på kalendern. Förberedelse är att i varje ögonblick, hela tiden före kongressen, varje dag, gå framåt i förening, förståelse, känsla, omsorg, att inspirera vännerna mer och bli mer inspirerad av dem. Spänningen byggs upp inom dig mer och mer dag för dag, så att du kommer att komma till kongressen och explodera där! Eller kanske kommer vi att uppnå allt vi önskar längs vägen

[111792]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.07, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3