Analys och syntes av världssjälen

Fråga: Hur är det möjligt att identifiera det onda och utveckla hat mot det?

Svar: Det är omöjligt att identifiera ondska om du inte befinner dig i en grupp, i anslutningspunkten, i någon form av anslutning. Vi måste hela tiden hålla oss till denna form av anslutning och att gå djupare in i den, förtydliga, undersöka, lära oss, testa och att försöka tränga in i dess inre väsen.

Inom vår anslutning upptäcker jag det inre andliga systemet. När de separerade delarna börjar ansluta korrekt, upptäcks därefter inom dem den andliga strukturen som är uppbyggd av två krafter som motsätter men kompletterar varandra. Så bygger jag anslutningen inom mig själv, och med detta sätter jag ihop min själ, fäster mitt kli samman. Alla dess delar är en önskan att ta emot, men de är anslutna mellan varandra för att komplettera varandra, det vill säga för att ge.

Till den grad jag går in och fördjupar denna aspekt, både i analysen och i syntesen av denna struktur, som består av motsatta delar, klargör jag i och med det allt som finns och hittar alla svar. Därför måste vi ständigt agera i riktning mot anslutning i det inre av varje person, försöka se alla sammankopplade, det kallas min längtan att upptäcka den andliga världen. För hela mänskligheten är ansluten i den, det är bara vi som inte identifierar detta.

Denna längtan att identifiera detta sammanhang som finns i den, leva i den, och att känna den kallas min längtan efter Skaparen. För den kraft som förbinder alla delar inuti är den högre makten.

Inom vår anslutning upptäcker jag att ”Det finns ingen annan än Honom”. Jag försöker inte bara ansluta alla våra delar som om jag satte ihop ett pussel av den kollektiva själen, utan jag försöker att upptäcka Skaparen i det. Han är den som skingrar hela skapelsen i delar så att jag kan att sätta ihop dem igen till en bild, och då kommer jag att se det. Inom pusslet som jag monterar bygger jag bilden av Skaparen.

I vanliga pussel är träd, gräs och solen avbildade, och i det här pusslet Skaparen. Om jag når ljuset chassadim, är jag sedan med dess hjälp beredd att ansluta och sätta ihop detta pussel. Dess delar kommer inte längre att vara emot och kommer inte att avvisa varandra. Och när jag börjar arbeta med mottagande för att ge, då kommer dessa delar att vara redo att ansluta sig till varandra som bitar av en magnet.

Och från det ömsesidiga samarbetet mellan dessa delar, deras relationer ”för” och ”emot” anslutning, konstruerar jag Skaparens form. Det är möjligt att konstruera den endast på detta sätt. Det är omöjligt att upptäcka Honom endast genom en positiv kraft av givande, som ingenting agerar emot. Därför är det bara genom splittring vi kan uppenbara Skaparen.

[121556]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.11.26, Frågor och svar med Dr Laitman
videoikon WMV | ljudikon MP3