Ditt personliga problem är allas problem

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur ska vi se på personliga problem genom gruppen?

Svar: Jag har aldrig stött på några problem som inte berör någon annan än bara personen själv. Försök att ge mig ett sådant exempel. Du har till exempel ryggvärk. Hur kan det bara relatera till dig om du är medlem i gruppen och nu ligger i sängen, eftersom din rygg värker, i stället för att delta i någon aktivitet med oss: studierna eller intentionen?

Du har gjort oss svagare och vi påverkas alla av din sjukdom. Vad ska vi göra om vi alla är i en båt och ditt jobb är att vända på ett speciellt handtag, men du gör det inte? Alla andra är på sin plats och det finns ingen som kan ersätta dig. Utan din medverkan kommer båten inte att kunna flyta ordentligt.

Var har du sett några personliga problem i ett integrerat system där alla är helt förenade med varandra? Det skulle vara mycket intressant om du kunde ge mig ett sådant exempel. Det skulle innebära att Skaparen inte bara skapade den allmänna själen utan dessutom något annat.

Även om du kom in sjuk, övervann din ryggvärk och vände på handtaget, men inte ansåg att Skaparen är god och välvillig, betyder det också att du inte är med oss, om än på ett annat sätt. Du kan inte delta i vårt avslöjande av Skaparen som den goda och välvilliga. Så, vad ska vi göra med dig?

Av detta följer att det helt enkelt inte finns några personliga problem i det integrerade systemet. Ingenting är privat! Varje individ påverkar alla och dömer sig själv och hela världen efter en skala av meriter.

Om någon får ryggvärk är det precis som om din egen rygg värker. Trots allt måste du älska din vän som dig själv. I det integrerade systemet gör det ingen skillnad var värken eller bristen är – den tillhör hela systemet. Det spelar ingen roll alls var sjukdomen är, eftersom på grund av denna sjukdom kan systemet inte längre vara perfekt. Det spelar ingen roll vilken skruv som är ansvarig för det generella tekniska felet; hela systemet fungerar inte ordentligt nu.

[104960]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.08, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3