Kategori: Antisemitism

Om vi inte lägger oss i

Dr. Michael LaitmanKabbalistiska källor relevanta till vår era ser det nu som en inledning av kriget mellan Gog och Magog. Om Ishmael, som är symbol för dagens Araber, sägs det: Och han kommer att vara som en vild åsna; hans hand kommer att vila på alla och allas händer på honom, och han kommer att vistas bland alla sina bröder. Inom visdomen Kabbala är dagens strömningar exakt och klart definierade.

Dessutom  är varje steg förklarat i Kabbalisternas skrifter utifrån vad som kommer att hända om vi inte lägger oss i och gör situationen ”sötare”. Genom korrekta handlingar kan vi dramatiskt ändra situationen till det motsatta.

Om inte, kan vi vänta oss enorma, farliga och fruktansvärda krig mellan Ryssland, Kina, Europa, Amerika och de Arabiska nationerna. Och naturligtvis kommer Israel att befinna sig i mitten.

Men samtidigt kommer denna plats vara den säkraste. Så vi inbjuder alla våra judiska bröder från Frankrike att komma till oss. Vi tar emot dem med öppna armar och tillsammans kommer vi att utföra korrektionen.

[151863]

Från KABTV “Likt en bunt av vass” 20150115

Nationen som inte äger någonting förutom en idé

Dr. Michael Laitman Fråga: Kan judeförintelsen anses vara en enskild företeelse?

Svar: Det var inte enbart en enstaka historisk händelse, utan snarare ett naturligt fenomen. Det har sin grund i naturen själv. Utplånandet av andra nationer under andra världskriget hade speciellt att göra med Tysklands planer på att ”städa upp” territorier och syftet var att lösa problemet med tillförsel av jordbruksprodukter. Allt detta beräknades i förväg.

Roten till ”judeproblemet” är däremot någonting som känns instinktivt, med början under antiken och fram till våra dagar. Den israeliska nationen är ett speciellt folk, de som bär på metoden för korrigering av världen. Därmed, när en annan nation vill påtvinga sitt system (t.ex. nazism) och etablera sin egen världsordning, känner den instinktivt att världen har någon som äger en annan metod som står i direkt motsägelse till den egna.

“Jag hävdar att enighet bara är möjlig om vårt tyska folk förenas och underkastar världen vår ordning och makt. Hela jorden måste tillhöra oss. Men det finns en annan nation som påstår att de äger metoden. Den har varken reell makt, ett land, eller en armé, ingenting förutom en idé. Denna idé har levt i judarna i årtusenden; den är skriven i naturen, och det finns ingenting jag kan göra åt det. Men under tiden är min nuvarande lösning helt motsatt deras.”

Detta har att göra med tävlande ideologier: “Jag behöver inte bara trycka ner judarna, utan sudda bort dem från jordens yta. Bara deras fullständiga utplånande kommer att bevisa att jag har rätt, vilket naturen själv, den övre kraften, Skaparen, kommer att stödja. Om jag emellertid låter dem leva kommer jag inte ens för mig själv kunna bevisa att min lösning på problemet med nationell och global enighet är den rätta.

Tyskarna ville förena sin nation, påtvinga en korrekt (från deras synvinkel) ordning, och i detta fall hade de ingen fiende som var mer förhatlig än judarna, som hade en annan metod för att förena världen. Ideologer kan se det helt naturligt. Det är detta som finns rotat i världens kollektiva vilja.

En notering i samband med ämnet: Julius Streicher, en rasideolog som avrättades efter Nürnbergrättegångarna för brott mot mänskligheten för sin antisemitiska propaganda och sin begäran efter förintelsen, skrek under sin avrättning vid botten av schavotten: ”Purimfest 1946!” (under den judiska högtiden Purim firas segern över judarnas fiender).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.05.02 på minnesdagen av förintelsen
videoikon WMVljudikon MP3