Hur exakt är den kabbalistiska kronologin beträffande det förflutna och framtiden?

En fråga jag fick: Kabbala grundar en del av sitt resonemang på en viss kronologisk ordning, på en skala av årtusenden från Babels kungarikes existens och datum för Adams liv i Babylon. Men en modern matematikers arbete inom historisk kronologi (Anatolij Fomenko, professor i matematik vid Moskvas statliga universitet och medlem av Ryska vetenskapsakademin), tvivlar på den allmänt vedertagna sekvensen och datum för händelser.

Till exempel daterar han de egyptiska pyramiderna till 11-14-talen f.Kr på grund av datum för Zodiakens bilder i dem. Detta innebär att egoismen inte utvecklades under 2000 år. Datumen för böckerna kan också vara fel, med manuskript som av misstag daterats som äldre, trots att de skrevs senare.

Kabbala som är en förlängning av vetenskapen, bortom vår värld in i den andliga, förlitar sig på denna världens vetenskap beträffande, bland annat historia och kronologi.

Tänk om den verkliga kronologin är radikalt omarbetad: kan det vara möjligt att kabbalister också för har fel i sina beskrivningar av historiska händelser (dateringen av Adams liv och andra kabbalisters liv?

Mitt svar: Hittills har alla tvivel angående Bibelns giltighet visat sig felaktiga, historiskt sett, vilket bekräftar äktheten av den bibliska berättelsen. Den bibliska kalendern börjar med Adam – början av mannens korrigering i denna världen, och den avslutas med den slutliga korrigeringen av alla människor, under 6000 år.

Under de senaste 5769 åren, har allt som förutsågs i Bibeln (som vi, kabbalister vet) besannats. Boken Zohar, skriven för 2000 år sedan, säger att vår tid (från och med år 1995) är tidpunkten för uppenbarandet av Zohar.

Och det har besannats! Det finns fler saker i himmelen och på jorden, Horatio, än som kan drömmas om i din filosofi. Men alla har rätt att ifrågasätta allt i världen. Det är varje forskares rätt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.