Kategori: Hebreiska

Den andliga betydelsen av namn och titlar

En fråga jag fick: I en av dina böcker skrev du att Mose (Moshe på hebreiska) kommer från ordet Moshech – att dra ur. Men ordet Moshe slutar med bokstaven He, och ordet Moshech slutar med bokstaven Kaf. Så ur språklig synvinkel är rötterna inte helt överens.

Mitt svar: Han fick sitt namn av Batia, Faraos dotter, som hittade honom i Nilen och drog ut honom ur det. Det är därför hon kallade honom Moshe. Det står så i Bibeln. Men det finns också andra, ytterligare betydelser till namnen. I sin essens hänvisar de till en persons aktioner och predestination.

Baal HaSulam skriver, ”Olivberget (Har HaZeitim) kan ha fått sitt namn av vanligt folk, snarare än kabbalister, som såg att detta berg är bra för att odla en plantering av olivträd på. Men detta namn motsvarar också den inre, andliga betydelsen av platsen, och orsaken till detta är att hela naturen uppenbaras på ett sådant sätt att människor talar och agerar utan att förstå vad som styr dem.”