Månad: februari 2009

Våra begär renas av lidande

I nyheterna (översatt från CloudWatcher): Under de senaste årtiondena har få varit särskilt intresserade av teman såsom solidaritet och ömsesidig hjälp på TV. Media ville visa glamour, blod och våld. Men på grund av krisen och dess påverkningar är de populäraste ämnena idag just ömsesidig hjälp och självuppoffring.

Min kommentar: Krisen renar människor. En kabbalistisk text säger, ”Kött renas av salt, och människors begär blir renade av lidande”. Men det finns två slag av lidande:

  • Ofrivilligt lidande, som pågår under lång tid, får människor att bli smartare mot sin egen vilja, för att undvika lidandet. Men gradvis börjar människor att upptäcka anledningen till, och meningen med lidandet.
  • Medvetet lidande är när en person lär sig om kvalitéerna hos den övre världen genom att studera kabbala och jämför sig själv med dessa egenskaper. Hon lider då eftersom hon är så olik dessa egenskaper. Men så snart hon känner detta slags lidande, blir hon omedelbart korrigerad och fylld med godhet.

Ny studie säger att vi är födda troende

I nyheterna (från New Scientist): ”Född till att tro: Hur din hjärna skapar Gud” Ett experiment redovisat i Science stödjer hypotesen att religion är en naturlig konsekvens av hur våra hjärnor fungerar… Människan kan förutse framtida händelser, inklusive sin egen död. ”Du måste komma fram till en lösning, annars blir du överväldigad,” säger antropologen Scott Atran vid Michigans Universitet. När naturliga processer i hjärnan ger oss en frisedel [religiös tro], så tar vi den.

Min kommentar: Alla trossystem i världen (över 3800 stycken) uppfanns av människan. Dock har de tre största religionerna – judendom, kristendom och islam – sitt ursprung i kabbala. När Israels folk föll från den andliga nivån (uppfattandet av Skaparen genom egenskaperna i altruism och kärlek) till denna världens nivå (där Skaparen är fördold på grund av människors grundlösa hat till varandra). Eftersom människorna förlorade förnimmelsen av Skaparen så förstördes templet och judarna drevs från sitt land in i exil, vilket skedde för 2000 år sedan.

Då Skaparen blev fördold, så doldes även kabbala, och folkets förnimmelse och förståelse av Skaparen ersattes med tro på Honom. Det var då som kabbala ersattes av religion – judendom. Och senare sprang två religioner eller grenar fram ur, judendomen; kristendom och islam.

I vår tid kommer människor återigen att börja uppfatta Skaparen genom att uppnå dennes egenskaper av kärlek och altruism. Därför kommer alla trossystem och religioner försvinna, som det är skrivet, ”För de kommer alla att känna Mig, från den allra minsta till den störste” (Yirmiyahu 31:33). Tro och religion kommer att finnas kvar endast som traditioner.

Tekniska anslutningar finns för oss att korrigera våra inre anslutningar

Två frågor jag fick angående virtuella kontakter:

Fråga: Jag bor i Malaysia (en del av sydöstra Asien) och det finns ingen fysisk grupp här som jag kan ansluta mig till. Det enda sättet för mig är att nå kontakt är genom den virtuella gruppen, som jag gör nu. Men det är svårt att delta virtuellt på grund av tidsskillnaden. Hur kan jag förändra min miljö för att den ska influera mig till att komma närmare målet?

Mitt svar: Det räcker med att vara i virtuell kontakt med oss och att delta i en kongress när du har möjlighet till det. Såsom den som kommer att vara i Philadelphia den 15-17:e maj, 2009.

Fråga: På senare tid har jag börjat hitta människor som tänker som jag gör, på olika sociala nätplatser på Internet. Kan de anses vara en grupp? Mitt problem är att det närmaste kabbala-centret finns 70 km från där jag bor.

Mitt svar: Självklart. I fall du ansluter dig till dem därför att ni avancerar tillsammans mot ett gemensamt mål – likhet med Skaparen, då är du redan i en grupp även om du inte hade någon internetanslutning. Dessa tekniska anslutningar i vår värld utvecklades bara för att korrigera de inre anslutningarna mellan människor, vilket sker ”från själ till själ”.