Dag: 13 april, 2009

Var och en av oss kan förändra världen med våra tankar

En fråga jag fick: Du säger att om vi inte når korrigering så kommer det att finnas hungersnöd. Detta är tydligt på den globala nivån. Men vad kan en vanlig person göra? Vad kan hon genomföra i praktiken om hon saknar speciella möjligheter att påverka världen?

Mitt svar: Mest av allt påverkar hon världen med sina tankar, eftersom ”allting klargörs i tanken”. Vår förbindelse sker inte genom elektriska Internetledningar, våra rösters ljudvågor, datorskärmens bild, eller ens i levande kontakt. Hela förbindelsen mellan oss sker i våra begär.

Skaparen skapade inte någonting utöver begäret. Vi uppfattar olika nivåer i begärets utveckling som denna världs materia – livlös, vegetativ, och levande materia, i form av gaser, vätskor, fasta ämnen, och plasma. Men allt detta är bara i vår fantasi. Vi föreställer oss att vi existerar i tid, rörelse, och rum.

Men dessa saker är inte riktiga – det är bara hur verkligheten avbildas i våra okorrigerade kvaliteter. Men bortom den synliga verklighetsbilden finns den operativa kraften: begäret. Därför existerar varje person, oavsett hur långt bort han är från andra, i detta system och påverkar alla i den via sitt begär.