Dag: 16 april, 2009

Folk behöver inte höra ordet kabbala för att höra kabbalans budskap

En fråga jag fick: Du har sagt att vi bör sprida kabbala vid varje tillfälle. Men du har också nämnt att det är nödvändigt att vara försiktig att inte använda namnet kabbala och dess terminologi om det finns en risk att detta kommer att stöta bort någon (som är i stort sett det mesta av tiden, som min erfarenhet har visat). Du råder oss att använda vår fysiska förmåga och förståelse i ämnet med hjälp av verktygen i våra yrken för att försöka förklara orsaken till vad som händer i världen till andra. Du har ofta sagt att det är obligatoriskt för alla som vill göra framsteg att disseminera, men är det acceptabelt att disseminera kabbala utan att nämna namnet kabbala?

Mitt svar: Varför är det så viktigt att nämna namnet på metoden? Vilken skillnad skulle det göra om en person tillämpade Newtons lag utan att veta vem som upptäckte den? Vi talar om de första stegen för att förklara naturens lagar för människor, på ett sätt som kommer att ta upp deras behov, utan att sätta hinder framför dem. Vi måste ta hänsyn till folks fördomar, förutfattade meningar om kabbala, antisemitism, Israels speciella status och alla andra faktorer. Allt detta är avsiktligt framlagt som ett hinder för oss, och vi kommer att kunna övervinna den gradvist, i den mån att folk kommer att vidkänna behovet av globalt enande.