Dag: 26 april, 2009

Det är upp till oss att vända giftet till medicin

Hela läkningsprocessen sker genom förverkligandet av ondskan, genom att känna ondskan med hjälp av giftet. Symbolen för medicin är en orm virad runt en kopp med gift. Till en början kan det verka som om detta är något som orsakar störst skada för en person och får honom att dö. Men egentligen fungerar det tvärtom – det helar en person.

Hur är det möjligt för samma sak att vara en källa till både liv och död? Faktum är att det är personen som avgör hur denna källa påverkar honom. Han är den som avgör om giftdroppen är giftig eller helande för honom.

Vissa människor önskar att undersöka den mänskliga naturen och förstå hur man kan bota den. Andra använder samma undersökning för att lära sig att vända giftet till medicin. Och andra använder bara botemedlet. Men de måste inse att de är sjuka, åtminstone i viss utsträckning! De måste förstå vad det innebär att leva, vad det innebär att dö, vad som är gott och vad som är ont, och lära sig att det finns en medicin som gör det möjligt för dem att gå från ett tillstånd till ett annat.

En person måste veta att det finns en ”doktor” som han kan komma till, någon som han kan betala för att få behandling, och att denna behandling kan vara smärtsam. Men på sätt och vis måste han delta i läkningsprocessen.

Hela människans utveckling sker under den trovärdiga, äkta doktorns tillsyn. Mänskligheten har fått medicinen och har gått igenom en utvecklingsprocess. Och nu är det dags för folket att delta i denna process självständigt. Varför? Eftersom man når den ”mänskliga” graden genom att delta i det allmänna systemet, genom att bygga upp den och önska att den skall byggas för att avslöja Adams system – systemet av själar som är kopplade till varandra via förbindelser att ge. Detta gör dem liknande Skaparens kvalitet.