Dag: 28 april, 2009

Världens förändring börjar med att förändra dig själv

En fråga jag fick: Om varje människa påverkar världen positivt eller negativt med sitt inflytande, så vad fastställer den allmänna bilden?

Mitt svar Mitt svar: Ju högre man uppstiger och utvecklas andligen, desto mer makt erhåller man. Den största makten är tankens makt. Vanligt folk påverkar världen med sina tankar, begär, och handlingar, men omfattningen av deras påverkan är mycket liten, även om det finns sex miljarder människor.

Världen är inte statisk. Man ser den alltid annorlunda beroende på ens skiftande kvaliteter. När du inser att världen är ditt individuella intryck förstår du att det är nödvändigt att förändra dig själv snarare än att förbättra världen. Du måste korrigera dig själv för att förändra världen.

Om du gör det så kommer du att upptäcka hur den Övre Kraften påverkar allt som sker, och detta kommer att förändra din hela uppfattningsmodell och din tolkning av vad du uppfattar. Kommer folk att må bättre? Kommer arbetslösheten och hunger att upphöra? Kommer företagen verkligen sätta sina anställda tillbaka till arbete? Ja! Vi kommer att se detta hända med våra egna ögon.

Baal HaSulam skriver i artikeln, ”Skaparens fördoldhet och uppenbarelse”, att ingenting förändras i vår värld förutom Skaparens uppenbarelse eller fördoldhet. Därför kommer det att hjälpa oss en hel del att sluta se denna värld som en statisk bild som är ständig framför oss. Vi borde istället förstå att världen beror helt på vår uppfattning, på våra kvaliteter och inre utformning. Vi kommer sedan att börja korrigera våra brister, och som en följd se Skaparens vilja i allt som sker.

Kabbalans vetenskap hjälper oss att åstadkomma detta. Per definition är det metoden som uppenbarar Skaparen till de skapade varelserna i denna värld. Under tiden är denna värld den bild som du känner i dag.