Dag: 10 april, 2009

Brist på fortplantningsvilja är egoism på sin spets

Två frågor jag fick om förhållandet mellan egoism och fortplantning.

Fråga: Fortplantar sig folk eftersom de har för mycket egoism i sin själ?

Mitt svar: När det är för mycket egoism i en själ är det svårt att korrigera det. Det är mycket lättare att korrigera det genom att dela den i bitar och sedan korrigera varje bit för sig. Detta är anledningen till att befolkningen ökar. Det minskar dock eftersom denna egoism bringar lidande för människor. Detta är universums cykel.

Fråga: Varför vill folk inte fortplanta sig? Är det för att de har korrigerat (eliminerat) egoismen i sig, eller är det för att de har för mycket egoism som bringar dem lidande?

Mitt svar: Den bristande fortplantningsviljan är den extrema formen av egoism.