Dag: 22 april, 2009

Du kan inte bli ”mänsklig” ensam

En fråga jag fick: Kabbalans vetenskap lär oss om strukturen i den andliga världen, och känslan en person får när han når den ”mänskliga” graden. Men när han uppnår denna grad vet han allt som kabbalister har avslöjat. Annars skulle de inte ha kunnat skriva alla sina böcker. Så varför studera kabbalans vetenskap om man kan nå detta tillstånd själv?

Mitt svar: Vi studerar kabbalans vetenskap för att nå detta snabbare. Annars skulle vi vara som ett barn i världen som måste börja sitt liv som en förhistorisk människa med att återupptäcka samma lagar och gå igenom samma utveckling igen. Vi förbereder världen och skapar ett system för att utbilda våra barn, så de kommer att vara redo för den andliga världen.