Dag: 12 april, 2009

Hur kan man älska andra?

Frågor jag fick om att älska sin medmänniska.

Fråga: Du säger att det är möjligt att älska andra som man älskar sig själv. Jag vill detta väldigt mycket. Snälla berätta, finns det någon som skulle kunna be för sin vän med hela sitt hjärta, så att vännen skulle älska sin vän som en mor älskar sin son?

Mitt svar: Detta måste vara din egen bön, eftersom din begäran – förutsatt att den är fullkomlig – kommer säkerligen att framkalla det Övre Ljuset, som kommer att korrigera dig och ge dig denna kvalitet.

Fråga: Vi vet hur man ”älskar” i syfte att ta emot kärlek i gengäld. Men vad betyder det att ”älska din nästa såsom dig själv”? Hur är denna kärlek annorlunda från den egoistiska ”kärleken”? Vi känner inte till denna ”Suveräna Kärlek”. Hur ska vi kunna genomföra det i vårt dagliga liv?

Mitt svar: Kabbalans lära omfattar alla handlingar som lockar till sig det kommande, mer avancerade stadiet (dessa handlingar omfattar studierna, enandet i gruppen, och dissemination). Annars knuffas vi mot samma stadie via lidande. Vår uppgift är att eftersträva detta stadie innan lidandet knuffar oss bakifrån och får oss att sträva mot nästa nivå bara för att undvika lidandet.

Så, endast kraften som lockar oss till nästa stadie, som kallas Övre Ljus (Ohr Makif), kan ”förklara” för oss vad som är ”äkta kärlek” – kärlek till någon annan än dig själv.

Fråga: Vad händer om min granne inte är snäll mot mig, och är elak? Hur kan jag höja mig över detta och älska min granne?

Mitt svar: Du kommer att göra detta av hänsyn till Skaparen, om Han är viktigare för dig än du själv. Och denna vikt av Skaparen måste komma till dig från din omgivning.