Månad: maj 2009

Är världen på väg mot nazism eller andlig utveckling?

Vårt samhälles egoistiska utveckling har nått sitt naturliga slut. Egoism är användandet av sina begär att ta emot njutning med intentionen ”för sin egen skull”, och vi avslöjar för närvarande det faktum att den är omöjlig att tillfredsställa. Därmed är egoismen en “Hjälpare mot självet” (Ezer KeNegdo) och leder till sin egen bortgång.

Den form samhället kommer att anta härnäst är en av fullständig förbindelse mellan hela mänskligheten, där alla människor kommer att vara som ett helt. Naturen erbjuder oss ett otal exempel på denna förbindelse, och även vi måste överrensstämma med den.

Kabbala varnar emellertid för att insikten av att vår egoism är ond kan vara otillräcklig för oss att dra slutsatsen att den enda sortens samhälle som är gynnsam och nödvändig är en baserat på ömsesidig garanti. Om vi inte når denna slutsats kommer vi att behöva genomgå ytterligare steg, som kommer att involvera fanatiska nationalistiska och religiösa regimer, såväl som ett tredje och fjärde världskrig. Vid dessa krigs slutskede, kommer vi äntligen att inse att egoismen är ond och vi kommer enbart att önska en sak: att skiljas från den.

Den nuvarande krisen visar oss att det är omöjligt att bli tillfredsställd egoistiskt. Men för att alla ska inse att egoismen är ond och avfärda den, måste krisen även medföljas av en förklaring av dessa sanna orsaker. Alla massmediekanaler måste användas för att föra denna förklaring till människorna. Annars kommer mänskligheten att sträva åt andra håll, såsom isolationism, separation, fanatik, och diktaturer.

Sonandet av våra ”synder” beror på vår intention

En fråga jag fick: Jag har läst dina böcker ett tag nu. Jag växte upp i en kristen familj, men alla mina frågor förblev obesvarade. Du har nämnt många gånger att Bibeln inte är tänkt att tolkas bokstavligt eftersom den är skriven allegoriskt. För länge sedan var jag övertygad om samma sak. Men varför använder Bibeln uppfattningen om offer för synd? Varför finns det ett behov efter budorden vad gäller syndoffer, med tanke på att den viktigaste tron i Kristendomen är att Kristus offrade sig själv för världens synder?

Mitt svar: Hela Bibeln (Toran) talar om hur man korrigerar människans egoism för att nå nivån av fullständig likhet med Skaparen. När Bibeln räknar upp alla möjliga synder, talar den om avslöjandet av det mänskliga egot.

Det betyder att när en person avslöjar sin egen egoism känner han att han är en syndare eftersom han använder andra för sin egennytta. Men Bibeln (Toran) erbjuder också en lösning, genom att tala om för oss hur vi ska korrigera vår egoism. Den förklarar egots olika nivåer (stilla, växtlig, djurisk och mänsklig) såväl som metoden för att korrigera egot. Mer exakt talar den om för oss hur vi ska korrigera vår intention från ”för min skull” till ”för andras skull”.

Förenat världssystem: Fysiskt eller Andligt?

En fråga jag fick: Varför ska folk förenas politiskt och bilda ett förenat världssystem om den sanna alliansen måste ske i människors hjärtan? Det är här föreningen måste ske, och inte i en ny världsordning. Varför inte bara förena våra hjärtan och låta varje land vara som det är?

Mitt svar: Kabbala talar om intern enighet snarare än om fysisk enighet. Det är den interna enigheten som avgör mänsklighetens externa form och institutioner.

Hur man utvidgar sin perception

Vår värld är någonting vi föreställer oss och skapar inom oss ur materiella bilder och inre förnimmelser (tankar och begär). En bebis eller en outvecklad person påverkas av fysiska bilder. Men en utvecklad vuxen kan röras av en händelse som är fjärnad från honom i tid och rum.

Detta låter oss förstå varför de flesta som skadar naturen inte känner att de direkt skadar sig själva. Det beror på att människans perception av världen är extremt smal och begränsad.

Men när dessa människor förenas med andra, som är känsligare och mer utvecklade, kommer de att överta deras perception av världen och föregripa skadan de orsakar sig själva. Dessutom har den korrekta omgivningen kraften att få oss att behandla varandra vänligt, även om vår natur och perception av världen är motsatt denna attityd.

Kan de som lider rädda världen?

En fråga jag fick: Hur kan någon som mår dåligt och lider av krisen vidarebefodra budskapet och metoden för att må bra? När allt kommer omkring ber man inte en fattig person om råd hur man tjänar pengar!

Mitt svar: En person som mår dåligt har inte korrigeringsmetoden. Annars skulle han må bra. Faktum är att världens korrigering beror helt på hur vi mår inuti.

Men om en person vet att detta lidande är relaterad till hans brist på korrigering, övergången från egoism till skänkande, så måste han dela med sig av denna kunskap och känsla med andra.

Därför är det allas plikt och skyldighet att disseminera denna visdom till alla.

En läxa för alla som har otur

Egoismen har nått sin högsta utveckling på den individuella nivån, och de individuella egoismerna har börjat att knyta band. Det är därför folk har börjat uppenbara sin sammankoppling och interdependens. Här är en läxa för alla som har otur: om dina begär och tankar är inriktade på det gemensamma bästa, så kommer du att lyckas i allt du gör.

Receptet för framgång är att göra allt du kan för att skänka uppå andra. Detta innebär att du endast behåller det som är nödvändigt för att ha ett normalt liv. För ett företag innebär ”arbeta för att skänka” att den enda inkomsten är det belopp som krävs för att täcka sina kostnader. Detta är hur folk bör sätta priset på varor och tjänster. Ingen borde ha en vinst som bara ”sitter där” i bankkontot.

Detta tillvägagångssätt är helt motsatt till vad som som sker i dag. Men i slutet av krisen kommer alla att övergå till detta system. Inte ett enda företag kommer att kunna fungera annorlunda.

Det är därför allt som en person får utöver vad som är nödvändigt för honom är en överträdelse av hans balans med naturen. För att vara i balans bör en person konsumera så mycket som han behöver för att existera, på samma sätt som alla andra djur. Lidandet människor känner och kabbalans förklaring av orsaken till lidandet kommer att hjälpa människor att förstå att det bästa sättet att existera på är att tjäna andra, på samma sätt som celler, organ, och kroppsdelar gör.

På ett eller annat sätt kommer Naturen (Skaparen) att segra. Detta kan antingen ske kraftfullt – genom lidande för vår del, eller frivilligt, genom förståelse, eftersom folk kommer att inse att de måste lyda Naturen och dess harmonilag.

Så snart vi börjar samarbeta med Naturen kommer den att börja behandla oss annorlunda och vårt tillstånd kommar att förändras. Vi kommer plötsligt att ha tillräckligt med vatten, mat och alla andra saker som alla behöver.

Bota världen, bota dig själv

En fråga jag fick: Hur kan vi bota andra om vi själva är sjuka och inte ens vet hur vi ska hjälpa oss själva?

Mitt svar: Vi är inuti ett integrerat samhälle där alla är sammankopplade. Därför kan ingen bli botad förrän alla är det. Det är endast genom att sträva efter att bota andra som du själv kommer att bli frisk.

Världen vi ser är en bild i vår hjärna

En fråga jag fick: Du säger att allt vi uppfattar är bilden som vår hjärna skildrar mot det vita Ljusets bakgrund, från Reshimot som ständigt dyker upp från vårt minne in i vårt medvetande som länkar i en kedja. Det vi ser som externa händelser är egentligen bilder som spelas upp i vårt sinne.

Jag håller med om detta, men det finns en sak som förvirrar mig; vad händer vid en olycka, när en bil (en bild i min hjärna) fysiskt kan skada hjärnan själv, och även orsaka hela min kropp att dö?

Mitt svar: Ditt problem är att du uppfattar en del av bilden som om den äger rum utanför dig, och en del av den – att det händer inuti. Detta är vad som orsakar förvirringen.

Farao hjälper oss att komma närmare Skaparen

Förbindelsen mellan oss styrs av vår egoism – Farao. Vi måste avsätta honom, ta bort honom från makten. Hur?

Detta kan endast göras med hjälp av Skaparen, som skapade Farao som det onda inom oss. Skaparen gjorde detta avsiktligt, så att vi ska inse att vi behöver Honom och sedan avsätta Farao tillsammans med Honom. På så sätt, i samarbetsprocessen, kommer vi närmare Skaparen.

Kärlekens och hatets matematik

Hatet för medmänniskan uttrycks inte som en hatkänsla, utan som begäret att använda honom för sitt eget väl. Detta är känslan vi har tills vi förvandlar den till kärlek – begäret att tillfredsställa den andra istället för mig själv.

Min lärare Rabash brukade säga: Du kan föreställa dig dig själv som en nolla och din vän som en etta, eller du kan se dig själv som en etta och honom som en nolla. Detta beror på ditt begär – om du vill använda honom för din egen nytta, eller använda dig själv för hans nytta.

Till den grad som du vill tillfredsställa den andra, kommer skänkandets Ljus att tillfredsställa dig.