Dag: 9 maj, 2009

Vad är balans i naturen?

En fråga jag fick: Ord som ”ömsesidig balans” och ”ömsesidig garanti” är mycket vackra och beundransvärda. Men det är inte tydligt vad de betyder. Kan du förklara det med hjälp av konkreta exempel?

Mitt svar: Balans i naturen innebär att alla är lika och att allt tillhör alla, inklusive mark och allt det innehar (såsom olja, gas, malm, vatten, och så vidare). Balans är när alla har en lika attityd till förbrukningen av naturens resurser.

Det är nödvändigt att upprätthålla denna balans när man konsumerar från naturen: varje människa måste erhålla endast det han behöver för att leva ett normalt liv. Dessutom bör människor inte producera något som inte är nödvändigt för kroppens existens. Allt överflöd är skadligt och strider mot lagen i naturens balans.

Bland människor är balanslagen korrekt uttryckt när varje person erhåller enligt sina grundläggande behov, sina naturliga nödvändigheter. Och vi är inte lika i detta avseende, eftersom varje person har olika medfödda kvaliteter och behov.

Naturen eller Skaparen har gjort oss olika med flit, för att vi ska känna varandras behov, begär och tankar. Det är för att vi ska utveckla ett begär att känna varandras själar, att känna deras inre essens och deras begär. Om du sedan vill uppnå en lika resurstillförsel för alla, måste du känna människorna omkring dig på samma sätt som du känner dig själv. Först då kommer vi att kunna bli celler i en kropp.