Dag: 6 maj, 2009

Det är omöjligt att smita från den globala egoismen

Vår egoistiska utveckling har fört oss till en situation där vi inte längre kan tillfredsställas av de små sakerna. Men även som vår egen natur får oss att lida, kan vi inte göra något åt det. Så varför måste vi gå igenom misslyckande, lidande, och ett liv i ständig stress? Det är för att avslöja att vår egoism är ond, och att inse att vi måste bli av med vår egoism, trots det faktum att det verkar omöjligt.

Vi har inget val: eftersom vi inte kan förminska egoismen måste vi korrigera den. Fenomenet som sker nu är helt utan motstycke. I dag växer viljan att motta nöje mer än någonsin och visar oss hur mäktig den är. Faktum är att den blir global, och kan inte reduceras, tas tillbaka till de gamla gränserna.

Människor kan inte begränsa sig och gå tillbaka till ett enkelt liv, eftersom deras egoism håller på att bli global. Man kan inte koppla bort från hela världen. Man kan inte säga att man inte bryr sig om någonting och gömma sig på en jordlott, där man odlar sin mat och lever sitt liv i avskildhet och lämna andra på den andra sidan stängslet för att förstå deras värld på egen hand.

Globaliserings- och integrationskraften har trätt i kraft, och vi är alla under dess inflytande. Ju mer det allmänna egoistiska begäret att motta nöje avslöjas i världen, desto mer kommer vi att se hur väsentlig den är, och hur mycket den förbinder oss alla till varandra. Och vi kommer då att bli tvungna att höja oss över den!