Dag: 31 maj, 2009

Är världen på väg mot nazism eller andlig utveckling?

Vårt samhälles egoistiska utveckling har nått sitt naturliga slut. Egoism är användandet av sina begär att ta emot njutning med intentionen ”för sin egen skull”, och vi avslöjar för närvarande det faktum att den är omöjlig att tillfredsställa. Därmed är egoismen en “Hjälpare mot självet” (Ezer KeNegdo) och leder till sin egen bortgång.

Den form samhället kommer att anta härnäst är en av fullständig förbindelse mellan hela mänskligheten, där alla människor kommer att vara som ett helt. Naturen erbjuder oss ett otal exempel på denna förbindelse, och även vi måste överrensstämma med den.

Kabbala varnar emellertid för att insikten av att vår egoism är ond kan vara otillräcklig för oss att dra slutsatsen att den enda sortens samhälle som är gynnsam och nödvändig är en baserat på ömsesidig garanti. Om vi inte når denna slutsats kommer vi att behöva genomgå ytterligare steg, som kommer att involvera fanatiska nationalistiska och religiösa regimer, såväl som ett tredje och fjärde världskrig. Vid dessa krigs slutskede, kommer vi äntligen att inse att egoismen är ond och vi kommer enbart att önska en sak: att skiljas från den.

Den nuvarande krisen visar oss att det är omöjligt att bli tillfredsställd egoistiskt. Men för att alla ska inse att egoismen är ond och avfärda den, måste krisen även medföljas av en förklaring av dessa sanna orsaker. Alla massmediekanaler måste användas för att föra denna förklaring till människorna. Annars kommer mänskligheten att sträva åt andra håll, såsom isolationism, separation, fanatik, och diktaturer.