Månad: juni 2009

Vad är vitsen med vårt lidande

Vi existerar inom en naturlag, som nu avslöjas och tvingar oss att följa den villkorslöst. Eftersom den är en lag, är det därför omöjligt att inte följa den.

Ta till exempel gravitationslagen. När vi nu känner till denna lag kan vi bygga ett plan som lätt kan röra sig i luften, även om det är tyngre än luft och motsatsen till denna lag. Men om vi inte kände till den, skulle vi krascha. Så här fungerar alla naturens lagar: om man inte följer dem, tar de livet av en.

Vi inser fortfarande inte att vi nu står under inflytande av en ny naturlag – lagen om universellt samspel mellan människor. Lagen tvingar oss att helt förenas med varandra – att sammanfoga våra önskemål och tankar. Men detta är helt emot våra nuvarande önskemål och tankar.

Men lagen om universellt samspel eller ömsesidiga garantier avslöjas gradvis för oss, eftersom vi har utvecklats till den nödvändiga nivån. Vi har inte lagt märke till den här lagen förr eftersom vi ännu inte hade nått den sista nivån av vår egoistiska utveckling.

Detta är anledningen till att vi så smått börjar inse att vi inte vet hur man använder allt omkring oss. Vi vet inte vad vi ska göra med våra begär, hur vi ska bruka våra tankar och handlingar för att få ens en liten njutning, som vi gjorde förr. Nu, så fort en person vill utnyttja en annan, blir han krossad av ett slag. Och om detta fortfarande inte står klart för alla än, kommer det att avslöjas för dem mycket snart. Så vad ska vi göra?

För att minska slagen, måste vi ta en närmare titt på dess orsak. Vi kommer då att se att dessa så kallade ”Egyptens plågor” är till för att skilja oss från vår egoism, att göra det möjligt för oss att förstå att egoismen är källan till allt vårt lidande. Men är detta möjligt? Kan vi verkligen skilja oss från vår natur?

Det är möjligt, för när vi kommer fram till detta tillstånd, avslöjar vi behovet av hjälp från ovan. Men tills dess kan vi inte ens förmoda denna möjlighet. Så det är ingenting annat än lidandets påverkan som hjälper oss att nå rätt efterfrågan inifrån: ”Låt den Övre Kraften komma och korrigera mig!”

Vi ser då att Skaparen gjorde detta med flit – för att vi ska känna att vi behöver Honom, och sedan växa och bli som Honom!

Den viktigaste uppgiften i livet

I dag rör sig hela mänskligheten i ett globalt system. Om vi korrigerar banden mellan oss i det systemet, betyder det att vi korrigerar själarna för att avslöja Skaparen här inom detta band, i denna värld och under vår livstid.

Den kabbalistiska vetenskapen förklarar att själarnas sönderfall skedde under deras nedgång från en av de upphöjda andliga nivåerna. Innan den nedgången representerade alla själarna en gemensam själ, Adam.

Adam delades i många separata delar, varav absolut alla föll in i denna värld, vilket gav upphov till hela mänskligheten. Det finns ingen skillnad mellan den gemensamma själen och någon person i denna värld. Allt vi behöver förstå är att vi befinner oss inuti ett slutet system, där alla är fast i sina egon. Det finns nu alltså sju miljarder separata delar. Var och en av dem har vuxit, under påverkan av sitt unika ego, fram till denna tid, en speciell tid då den brustna förbindelsen mellan oss håller på att avslöjas: miljarders miljarder förbindelser – som sammanlänkar varje person.

Man säger att varje person känner alla andra i världen genom inte mer än fem eller sex nivåers separation. Men vi har kvar att avslöja att var och en av oss bokstavligen talat är förbunden med alla, eftersom länken är korrumperad och var och en relaterar till de andra baserat på sitt ego. Det är inte vårt fel att egot är inuti oss – vi hade det till att börja med. Men det faktum att det har avslöjats betyder att vi måste korrigera det. Förutom denna enda uppgift finns det ingenting viktigare eller meningsfullare som vi måste göra under vår livstid. För om vi korrigerar banden mellan oss, upptäcker vi Världen av Oändlighet själv.

Till den grad en person avslöjar det sanna bandet med andra genom sin korrekta attityd till dem, börjar han känna den Övre Kraften – skänkandets och kärlekens kraft. Han transcenderar då sin perception av världens gränser och börjar se världen runt sig som den verkligen är utanför honom, och på detta sätt avslöjar han Skaparen.

Det är precis vad vi måste uppnå under denna generation. Alla förutsättningar finns där för oss; kabbalister skrev om det och tecknade konturerna av hela metoden för oss, allt vi har kvar att göra är att förverkliga den. Vi har fått varje möjlighet att göra just det.

Bankers fortsatta egoism kommer att fördjupa krisen

Aktuellt (från Wall Street Journal): “Tyskland kritiserar ‘Centralbankernas makt“. Den tyska kanslern Angela Merkel menar i en sällsynt offentlig tillrättavisning av centralbanker att den europeiska centralbanken och dess motsvarigheter i USA och Storbritannien har gått för långt i sin kamp mot finanskrisen och att de kan lägga grunden för ännu en finansiell explosion.

Min kommentar: Om de finansiella systemen förblir helt egoistiska såsom de är, kan det, oavsett om de gillar det eller inte, inte leda till någonting annat än fördjupandet av krisen. Denna nedgång kommer att fortsätta, kanske med någon fluktuation, tills vi kommer till den fullständiga insikten om behovet att förändra relationerna oss emellan till att vara goda och pålitliga.

Dekonstruktion av den stora judiska hemligheten

En fråga jag fick: Jag råkade på ditt svar om ”den judiska konspirationen”. Du bekräftade att det finns någon form av konspiration, men du nämnde att den till sin natur är positiv: att alla vet att judarna är det utvalda folket, och att de kommer att hjälpa alla nationer att förenas och etablera en ”ny ordning”. Min fråga lyder: vilka medel eller metoder kommer att användas för att etablera denna nya ordning? Var god och besvara min fråga, annars kommer jag anta att du inte har något svar eller att du döljer det.

Mitt svar: Jag besvarar din fråga så fort jag kan, för att säkerställa att jag inte förlorar dig som student eller gör dig besviken med min okunskap. Judarna har en stor hemlighet, med svar om världens framtid. Det angår alla människor i världen, vilket är anledningen till att alla undermedvetet hatar judarna. Alla hatar judarna för på någon nivå känner de sitt beroende av dem.

Judarna själva känner dock inte heller till sin hemlighet! De enda som känner till den är kabbalisterna. De har känt till den i århundraden, men de dolde den för att ingen hade ett begär att följa vägen till framtiden. Anledningen till det är att människors egoism inte var fullt utvecklad än.

Men nu är tiden kommen, när vi har alla villkor för att avslöja hemligheten för alla. Tecknen på detta är det globala lidandet, depression, den gamla ordningens kollaps och avslöjandet av det globala ömsesidiga beroendet. Men fortfarande idag är det inte så många som har ett begär att engagera sig i denna hemlighet.

Från och med nu är allt upp till dig. Om du längtar efter att avslöja hemligheten kommer du att uppnå en utvidgad perception av allt runtom dig, och av det du inte förnimmer just nu. Uppenbarelsen sker på ett liknande sätt som man bedriver vetenskaplig forskning – vad än det är som är okänt (en hemlighet) idag förvandlas till en uppenbarelse (kunskap) imorgon.

Du kan inte tvinga din äkta hälft att studera kabbala

En fråga jag fick: Hur beror en kvinnas andliga utveckling på en man? Jag är en man, och studiet av kabbala är hela mitt liv. Min fru ser emellertid på komediserier och tänker mest på hur hon ska tjäna mer pengar. För att rädda vårt äktenskap tittar hon ibland på Channel 66 (“Kabbalakanalen”) tillsammans med mig, och läser till och med din blogg. Men ingenting går in. Kan jag ”dra” henne till min nivå? Jag behöver henne och vi har två små barn, men å andra sidan vill jag ägna mig helt åt kabbala.

Mitt svar: Varje person får en längtan att avslöja den Övre Världen (en punkt i hjärtat) individuellt från ovan. Du har ingen rätt att tvinga din fru att intressera sig för kabbala.

Om hon tillåter dig att studera kabbala på din fritid, då måste du gå med på alla hennes övriga krav. Du bör dessutom visa henne hur tacksam du är för detta. Det kommer att hjälpa dig i din andliga utveckling och i arbetet med din egoism.

Det är tanken som räknas

En fråga jag fick: Säger du att vilken användning som helst av vetenskapen stör balansen med naturen? Till exempel är naturmedicin baserad på harmoni med naturen, på naturliga botemedel – så hur kan den skada naturen?

Mitt svar: Poängen är inte huruvida vi använder hjälpsamma eller skadliga substanser. När allt kommer omkring är alla medicinska botemedel i grund och botten giftiga. Läkekonstens symbol är en giftorm, dvs. Naturens mest skadliga varelse. Men samtidigt som gift är dödligt för en frisk kropp, förvandlas den till medicin för en sjuk kropp. Allt handlar om hur vi använder det vi tar från Naturen. Även de bästa substanser orsakar skada när de används egoistiskt.

Därför är det våra handlingars intentioner som räknas: för mänsklighetens (Naturens) nytta, eller för ens egen nytta. Man kan inte samtidigt ha båda. Allt beror på vad som ligger till grund för dina handlingar: egoism eller kärlek till andra.

Kontrollen över vår framtid är bortom förutspåelser

En fråga jag fick: Vad säger kabbala om året 2012 som många påstår kommer att medföra viktiga företeelser?

Mitt svar: Kabbala har ingenting att säga om detta. Baal HaSulam brukade säga att kabbala kommer med början av 1995 att avslöjas för hela världen och att folk kommer att börja kräva den, i förståelse att den är ämnad att korrigera livet.

Stjärnornas placering och andra tecken i Naturen pekar på det faktum att olika processer kan ske. Kabbala diskuterar dem emellertid inte, inte för att den inte tror på dem, utan för att allt beror på våra handlingar, vår korrigering. Allt som sker i framtiden, vare sig positivt eller negativt, beror på vad vi gör i varje givet tillfälle.

Därför måste vi vid varje givet tillfälle sträva efter att föra hela världen till fullständig korrigering, för att därigenom bestämma framtiden, inklusive året 2012.

Alla profeter och orakel talar om världens framskridande mot målet via Naturens väg, vilket innebär genom lidande och utan människans medverkan. Människan har dock förmågan att förändra allt. Tänk på att alla de tecken vi ser med hänseende till framtiden hänför sig till Naturens materiella nivå. Men vi befinner oss tre steg över den (materiell – växtlig – animalisk – mänsklig), och det står i vår makt att vara över stjärnorna och deras tecken.

Kabbala lär oss förmågan att fullständigt kontrollera vårt öde, upphävandes varje fara från Naturen på alla dess nivåer! Det är i själva verket så här vi realiserar vår fria vilja.

Barn är sina egna bästa utbildare

Efter att ha funnits i mer än 200 år går moderna skolor genom en djup kris som har utvecklats under de senaste decennierna. Skolorna måste bli platser där miljön är behaglig som den var i det förflutna. Ordet ”skola” kommer från grekiskan och har sin rot i ”fritid”, som är ett trevligt sätt att spendera tiden.

En människa kan inte utvecklas i en förtryckande miljö, eftersom det hämmar människan och får henne att stänga sig för andra. Det är precis en sådan miljö skolor erbjuder eleverna idag. Frihet krävs för att ett barn ska öppna sig och finna sin egen plats och sitt eget syfte i världen så att han kan göra dessa viktiga val och beslut på ett oberoende sätt.

Detta är anledningen till att vi måste hjälpa våra barn att utvecklas utan någon form av begränsningar. Var och en måste vara fullständigt fri inombords och utbildas av samhället. Barn kommer helt naturligt att utbilda varandra i den grupp de tillhör, och gruppen kommer att ta hand om dem som är dess medlemmar. Lärarnas roll är att organisera gruppen. Samhället kommer att övervaka grupperna, eftersom samhället skapar ordning och inte kommer att tillåta någon person eller grupp att göra vad än han vill, under tiden som var och en kommer att vilja vara en medlem av det samhället.

Enligt den kabbalistiska vetenskapen är detta den mest fördelaktiga metoden för att organisera samhället, som befrämjar den korrekta mänskliga utvecklingen. Under sådana villkor bör föräldrars, lärares och andra vuxnas närvaro inte vara märkbar och bör inte kännas av barnen. Denna metod kommer att ge varje barn den bästa möjligheten att utveckla sig själv till sin egen potential.

Mänsklighetens inre harmoni

En fråga jag fick: Du använder ofta ordet ”harmoni”. Vad menar du med det?

Mitt svar: Mänsklighetens harmoni hänvisar till den korrekta förbindelsen mellan människor och regeringar inom samhället.

Denna förbindelse kommer att skapa normalt fungerande ekonomiska, politiska, militära, utbildnings-, familje-, och andra system, som nu befinner sig i kris.

Det är nödvändigt att föra mänskligheten till ett tillstånd av inre harmoni, förutan vilken överlevnad inte är möjlig, då vi har avslöjat att det är förstörelsen av de tidigare relationerna som har lett till denna mångfacetterade kris.

Ekonomi, politik, utbildning, familj, samhälle, företagande, och handel är alla formade av människan och är baserade på mänskliga relationer. Plötsligt upptäcker vi att vi har byggt dem på en egoistisk bas, och den altruistiska basen avslöjas nu, med vilken vi inte överensstämmer. Ingenting som skapades tidigare fungerar nu.

Vi ser detta som en institutionernas kris. Men i själva verket är det en våra relationers kris. Idag måste vi rätta till de institutioner vi skapat. Naturen har försatt oss i en sådan position av beroende av varandra att vi måste förändra oss själva i enlighet med Naturens nya krav: att skapa ett system av fullständig och harmonisk förbindelse. Detta är vad den kabbalistiska vetenskapen lär oss.

Skolor producerar arbetarrobotar, inte människor

Aktuellt (från The Washington Post):46 Stater i USA och D.C. planerar att formulera en gemensam utbildningsstandard” Fyrtiosex stater och District of Columbia kommer idag att kunngöra ett försök till en gemensam vision för vad barn ska lära sig varje år från dagis upp till examen från high school, ett steg mot en enhetlig definition av framgång i amerikanska skolor…Steget mot gemensamma läs- och matematikstandarder markerar en vändpunkt i rörelsen att bedöma amerikanska barn efter en måttstock som återspeglar förväntningar satta på studenter världen över i en tid av global tävlan…Riktlinjerna skulle vara “internationellt konkurrenskraftiga.”

Min kommentar: Detta program kan, i slutändan, totalt kväva ett barns påhittighet. Varför är våra skolor så oframgångsrika?

Med framträdandet av massproduktionen vid 1800-talets slut, där människa och maskin kompletterade och ersatte varandra, placerade dess skapare, den amerikanske ingenjören Frederick Taylor, organisationen av maskinellt och mänskligt arbete på samma nivå. Fabriksarbetarna blev med nödvändighet ersättningsbara maskindelar.

Efter uppfinnandet av löpande bandet av Henry Ford uppstod ett behov av att utbilda fabriksarbetare snabbare, som på ett mänskligt löpande band. Detta behov gav bränsle till det moderna skolsystemets utformning: skiljda stadier kallades “klasser,” där barn grupperas strikt efter ålder. Barnen förväntas klättra från klass till klass under den tilldelade tiden. Varje klass har en förman, en ”lärare”, exakta uppdelningar i tid, klockor, raster, och så vidare.

Resultatet är skolor som är isolerade från livet, skapade med syftet att spotta ur sig fabriksarbetare liknande de utbytbara soldaterna i Fredrik den Stores armé. Utbildningsprincipen har förblivit densamma till idag. Skolan ger väldigt lite kunskap (studenter lämnar skolan med bara ungefär 5% av vad de har blivit lärda), men på inget vis gör den ett barn till en person.

Detta är kärnan i samhällets alla problem: uppfostran vi ger båra barn bestämmer det samhälle vi skapar.