Dag: 14 juni, 2009

Förståelse måste komma före handling

En fråga jag fick: Jag förstår att en andligt utvecklad person kan känna och förstå att det är nödvändigt att bibehålla balansen med den universella naturen, den Övre kraften. Men i det allra första stadiet, när man först hör denna förklaring, vad betyder då denna balans för personen? Hur måste man förändra sitt tillvägagångssätt i livet vid sin vägs allra första början?

Mitt svar: Man kan inte handla förrän man når insikt om sitt sanna tillstånd! Man kan inte skynda sig att handla före man gör en beräkning baserad på denna insikt – det är faktiskt destruktivt! Vi har haft vår beskärda del av sådana dumheter!

Vårt första behov är att studera vår värld. Det är en global värld, där alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. Man måste känna det! Först då kan man gå vidare till handling. Tills du har nått en förståelse – bör du inte göra någonting. Detta är likt hur man som barn måste läsa ett dussin år i skolan. Man måste studera före man är redo och korrekt kan agera.