Dag: 22 juni, 2009

Bankers fortsatta egoism kommer att fördjupa krisen

Aktuellt (från Wall Street Journal): “Tyskland kritiserar ‘Centralbankernas makt“. Den tyska kanslern Angela Merkel menar i en sällsynt offentlig tillrättavisning av centralbanker att den europeiska centralbanken och dess motsvarigheter i USA och Storbritannien har gått för långt i sin kamp mot finanskrisen och att de kan lägga grunden för ännu en finansiell explosion.

Min kommentar: Om de finansiella systemen förblir helt egoistiska såsom de är, kan det, oavsett om de gillar det eller inte, inte leda till någonting annat än fördjupandet av krisen. Denna nedgång kommer att fortsätta, kanske med någon fluktuation, tills vi kommer till den fullständiga insikten om behovet att förändra relationerna oss emellan till att vara goda och pålitliga.