Dag: 16 juni, 2009

Mänsklighetens inre harmoni

En fråga jag fick: Du använder ofta ordet ”harmoni”. Vad menar du med det?

Mitt svar: Mänsklighetens harmoni hänvisar till den korrekta förbindelsen mellan människor och regeringar inom samhället.

Denna förbindelse kommer att skapa normalt fungerande ekonomiska, politiska, militära, utbildnings-, familje-, och andra system, som nu befinner sig i kris.

Det är nödvändigt att föra mänskligheten till ett tillstånd av inre harmoni, förutan vilken överlevnad inte är möjlig, då vi har avslöjat att det är förstörelsen av de tidigare relationerna som har lett till denna mångfacetterade kris.

Ekonomi, politik, utbildning, familj, samhälle, företagande, och handel är alla formade av människan och är baserade på mänskliga relationer. Plötsligt upptäcker vi att vi har byggt dem på en egoistisk bas, och den altruistiska basen avslöjas nu, med vilken vi inte överensstämmer. Ingenting som skapades tidigare fungerar nu.

Vi ser detta som en institutionernas kris. Men i själva verket är det en våra relationers kris. Idag måste vi rätta till de institutioner vi skapat. Naturen har försatt oss i en sådan position av beroende av varandra att vi måste förändra oss själva i enlighet med Naturens nya krav: att skapa ett system av fullständig och harmonisk förbindelse. Detta är vad den kabbalistiska vetenskapen lär oss.