Dag: 10 juni, 2009

Människans optimistiska natur hjälper honom till full utveckling

Aktuellt (från Science Daily):Människor är av naturen universellt optimistiska, visar en studie”  Trots olyckor från ekonomisk recession, krig och svält till en influensaepidemi som hemsöker hela världen, visar en ny studie från Kansas Universitet och Gallup att människor av naturen är optimistiska…

Åttionio procent av människorna över hela jorden förväntar sig att de närmaste fem åren kommer att vara lika bra eller bättre än deras nuvarande liv, och 95 procent av människorna förväntar sig att deras liv om fem år ska vara lika bra eller bättre än det var för fem år sedan…

Optimismen är högst i Irland, Brazilien, Danmark och New Zealand, och lägst i Zimbabwe, Egypten, Haiti och Bulgarien. USA rankas som nummer 10 på listan över optimistiska länder.

Min kommentar: På grund av vår egoistiska natur tvingas vi ständigt att rättfärdiga vår existens. Tendensen mot optimism är nödvändig för att hjälpa oss att nå full utveckling här i livet (inte att minska den), och därefter att ändra kurs. Saker och ting kommer därför bara att bli värre tills personen inser att allt måste förändras. In i det sista kommer han att tänka att allt kommer att bli bättre.