Dag: 12 juni, 2009

Skolförvirring: Hur man hjälper till att forma en människa

En fråga jag fick: Dagens skolbarn lärs även att dela med sig och att bidra, men när de väl ger sig ut i världen kommer de under andra värderingars inflytande. Vad ska vi lägga till det nuvarande utbildningssystemet för att forma en människa, och inte en yrkesman?

Mitt svar: En vanlig modern skola kan inte uppfostra en person, än mindre ingjuta den korrekta attityden till andra i honom eller henne. Det enda sättet att göra detta är med hjälp av rätt miljö (samhälle), som vi först måste skapa runt eleverna.

Ingen av skolorna som nu finns i världen sätter sådana mål för sig själva. Barn över hela världen lärs att ha framgång genom att klara formella tester, vinna i tävlingsinriktade kamper, och att kliva över andra. Deras kompass ställs in på att lyckas, att få ett yrke med störst profit.

Detta brukade fungera på det tävlingsinriktade samhällets tid. Nu finner vi oss dock i ett integrerat samhälle som fungerar enligt lagen: ”den starkare vinner inte (över andra); snarare är det den som är mest förenad med resten som vinner (tillsammans med alla)”. Därför finns det ett behov av att forma en annan sorts människa: inte allas motståndare, utan allas vän.

Att forma en sådan person är mot vår egoistiska natur. Vad som därför behövs är en speciell metod (den kabbalistiska vetenskapen) och ett medel (den korrigerande kraften). Annars kommer människor återigen att pervertera idén om enighet och börja ropa efter ”Proletärer i alla länder, förenen eder!”; de kommer återigen att börja bygga socialism eller kibbutzer. Vår egoism kan inte komma på någonting bättre än det.

Därför är utbildning samhällets största problem. Om det inte åtgärdas kommer samhället inte att kunna reformera sig så som Naturen kräver. En sådan reform kan bara uppnås genom att applicera kabbalistiska principer.