Dag: 15 juni, 2009

Skolor producerar arbetarrobotar, inte människor

Aktuellt (från The Washington Post):46 Stater i USA och D.C. planerar att formulera en gemensam utbildningsstandard” Fyrtiosex stater och District of Columbia kommer idag att kunngöra ett försök till en gemensam vision för vad barn ska lära sig varje år från dagis upp till examen från high school, ett steg mot en enhetlig definition av framgång i amerikanska skolor…Steget mot gemensamma läs- och matematikstandarder markerar en vändpunkt i rörelsen att bedöma amerikanska barn efter en måttstock som återspeglar förväntningar satta på studenter världen över i en tid av global tävlan…Riktlinjerna skulle vara “internationellt konkurrenskraftiga.”

Min kommentar: Detta program kan, i slutändan, totalt kväva ett barns påhittighet. Varför är våra skolor så oframgångsrika?

Med framträdandet av massproduktionen vid 1800-talets slut, där människa och maskin kompletterade och ersatte varandra, placerade dess skapare, den amerikanske ingenjören Frederick Taylor, organisationen av maskinellt och mänskligt arbete på samma nivå. Fabriksarbetarna blev med nödvändighet ersättningsbara maskindelar.

Efter uppfinnandet av löpande bandet av Henry Ford uppstod ett behov av att utbilda fabriksarbetare snabbare, som på ett mänskligt löpande band. Detta behov gav bränsle till det moderna skolsystemets utformning: skiljda stadier kallades “klasser,” där barn grupperas strikt efter ålder. Barnen förväntas klättra från klass till klass under den tilldelade tiden. Varje klass har en förman, en ”lärare”, exakta uppdelningar i tid, klockor, raster, och så vidare.

Resultatet är skolor som är isolerade från livet, skapade med syftet att spotta ur sig fabriksarbetare liknande de utbytbara soldaterna i Fredrik den Stores armé. Utbildningsprincipen har förblivit densamma till idag. Skolan ger väldigt lite kunskap (studenter lämnar skolan med bara ungefär 5% av vad de har blivit lärda), men på inget vis gör den ett barn till en person.

Detta är kärnan i samhällets alla problem: uppfostran vi ger båra barn bestämmer det samhälle vi skapar.