Dag: 17 juni, 2009

Kontrollen över vår framtid är bortom förutspåelser

En fråga jag fick: Vad säger kabbala om året 2012 som många påstår kommer att medföra viktiga företeelser?

Mitt svar: Kabbala har ingenting att säga om detta. Baal HaSulam brukade säga att kabbala kommer med början av 1995 att avslöjas för hela världen och att folk kommer att börja kräva den, i förståelse att den är ämnad att korrigera livet.

Stjärnornas placering och andra tecken i Naturen pekar på det faktum att olika processer kan ske. Kabbala diskuterar dem emellertid inte, inte för att den inte tror på dem, utan för att allt beror på våra handlingar, vår korrigering. Allt som sker i framtiden, vare sig positivt eller negativt, beror på vad vi gör i varje givet tillfälle.

Därför måste vi vid varje givet tillfälle sträva efter att föra hela världen till fullständig korrigering, för att därigenom bestämma framtiden, inklusive året 2012.

Alla profeter och orakel talar om världens framskridande mot målet via Naturens väg, vilket innebär genom lidande och utan människans medverkan. Människan har dock förmågan att förändra allt. Tänk på att alla de tecken vi ser med hänseende till framtiden hänför sig till Naturens materiella nivå. Men vi befinner oss tre steg över den (materiell – växtlig – animalisk – mänsklig), och det står i vår makt att vara över stjärnorna och deras tecken.

Kabbala lär oss förmågan att fullständigt kontrollera vårt öde, upphävandes varje fara från Naturen på alla dess nivåer! Det är i själva verket så här vi realiserar vår fria vilja.

Barn är sina egna bästa utbildare

Efter att ha funnits i mer än 200 år går moderna skolor genom en djup kris som har utvecklats under de senaste decennierna. Skolorna måste bli platser där miljön är behaglig som den var i det förflutna. Ordet ”skola” kommer från grekiskan och har sin rot i ”fritid”, som är ett trevligt sätt att spendera tiden.

En människa kan inte utvecklas i en förtryckande miljö, eftersom det hämmar människan och får henne att stänga sig för andra. Det är precis en sådan miljö skolor erbjuder eleverna idag. Frihet krävs för att ett barn ska öppna sig och finna sin egen plats och sitt eget syfte i världen så att han kan göra dessa viktiga val och beslut på ett oberoende sätt.

Detta är anledningen till att vi måste hjälpa våra barn att utvecklas utan någon form av begränsningar. Var och en måste vara fullständigt fri inombords och utbildas av samhället. Barn kommer helt naturligt att utbilda varandra i den grupp de tillhör, och gruppen kommer att ta hand om dem som är dess medlemmar. Lärarnas roll är att organisera gruppen. Samhället kommer att övervaka grupperna, eftersom samhället skapar ordning och inte kommer att tillåta någon person eller grupp att göra vad än han vill, under tiden som var och en kommer att vilja vara en medlem av det samhället.

Enligt den kabbalistiska vetenskapen är detta den mest fördelaktiga metoden för att organisera samhället, som befrämjar den korrekta mänskliga utvecklingen. Under sådana villkor bör föräldrars, lärares och andra vuxnas närvaro inte vara märkbar och bör inte kännas av barnen. Denna metod kommer att ge varje barn den bästa möjligheten att utveckla sig själv till sin egen potential.