Dag: 9 juni, 2009

Samhället måste utveckla en bättre förbindelse mellan barn och föräldrar

Enligt statistiska data är självmord den tredje största dödsorsaken bland tonåringar i Ryssland, efter olyckor och mord. Om ett barn med depression eller självmordstendenser känner stöd från sin familj, tänker det inte på självmord alls lika ofta. 62% av alla tonårssjälvmord är kopplade till problem i familjen eller till nära och käras likgiltighet.

Min kommentar: Tillväxten hos allas egoism leder till en naturlig ökning av barnmortaliteten. Lösningen ligger i att korrigera vår egoism till förmån för en bättre förbindelse mellan folk i allmänhet, och mellan barn och föräldrar i synnerhet.