Kategori: Filosofi

Kabbala och ockulta läror

Dr. Michael LaitmanFråga: Avvisar Lurianisk kabbala ockulta alkemiska vetenskaper? Kan en materialistiskt orienterad person anse alkemistisk vetenskap som riktig, existerar den överhuvudtaget, eller inte?

SvarAll alkemisk vetenskap är felaktig; det finns ingen grund för den överhuvudtaget, det är bara ett påhitt av någons föreställning, en fantasi. Att jag har min doktorsgrad i filosofi (temat för min avhandling är ”Filosofi, religion, och kabbala”) ger mig rätten att med självförtroende konstatera  att kabbala är ren vetenskap.

På grund av att filosofi och andra av våra försök att förstå verkligheten inte är baserade  på forskning utan enbart på förstånd, som egentligen är baserat på vad som inte är känt, baseras de i regel på vår egoism, men vi inser det inte.

Till följd av det dog filosofin för länge sedan. Alla så kallade andliga läror försvinner gradvis, eftersom folk stiger över dem och ser att de är felaktiga. Det finns inga bekräftelser eller verifikationer angående ett flertal andliga lärors seriositet. De är exklusivt baserade på våra känslor, men som vi alla vet, kan känslor vara väldigt skiftande; därför finns det för nuvarande 2 800 religioner och trossystem, och vi ser dem gradvis försvinna.

Kabbala är varken för eller emot dem. Den står vid sidan av dem; den utforskar naturen som fysik eller vilken annan vetenskap som helst. Den viktigaste principen för kabbala är att utforska naturen, bli lik den, och vinna. Kabbala är en mycket konkret vetenskap, den talar inte om själen på samma sätt som andra religioner gör. Begreppet själ i kabbala uttrycker ett extremt seriöst och djupt uppnående och en förståelse av världen som vi för närvarande lever i. Meningen med denna sorts insikt är att hålla oss flytande och skydda oss mot en stor storm som närmar sig oss som svar på vår ignorans och ovilja att följa naturens lagar.

Från kongressen i Georgien, 2012.11.05
videoikon WMV | ljudikon MP3

Kabbalister om den kabbalistiska visdomens essens, del 19

Dr. Michael LaitmanDen kabbalistiska visdomen och filosofi

Filosofi tycker om att stoltsera med sin förståelse av alla negationer  [framlägger inte vem Han är, utan snarare vem Han inte är] av Hans essensMen de lärda i Kabbala lägger här handen för sin mun [när Skaparen själv och inte hans manifestationer gentemot oss diskuteras], och ger Honom inte ens ett simpelt namn, för vi definierar inte med namn eller ord det som vi ej kan förnimma. Detta är därför att ord avser någon grad av förnimmelse  [baserad på perceptionen av det uppenbarade objektet i våra sinnen].

Kabbalister pratar emellertid en hel del [till den grad forskaren efterliknar egenskaperna av Ljuset] om Hans illumination [Hans manifestation i förhållande till oss] i verkligheten, alltså alla de illuminationerna som de [forskarna själva] faktiskt [praktiskt, i sensationerna] har uppfattat [inuti sig själva], så giltiga som [vår] kännbara [värld, alltså verkligheten som vi känner ifrån början med våra medfödda egenskaper] förnimmelser [av objekt och egenskaper].
– Baal HaSulam “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”

Religiös etik är motsatsen till kabbala

En fråga jag fick: Under lektionerna påminner du oss ofta om att religiös etik är helt annorlunda från kabbala. Men när Baal HaSulam skrev detta, menade han inte den sekulära, grekiska, eller kroppsliga etiken? Förs inte de vise männens etik vidare genom Ljuset, i syfte att styra oss mot förverkligandet av ondska, så vi vet vad vi ska fråga Ljuset om, och det kommer sedan att föra oss tillbaka till källan?

Mitt svar: Baal HaSulam använder begreppet Musar (etik) för att beskriva motsatsen till ens utveckling med hjälp av kabbala.