Låt Zohar ta dig med in i det okända

1Vi börjar nu att studera boken Zohar, så låt oss tala om hur man skall studera den. Du behöver inte läsa texten. Det är tillräckligt att bara lyssna till den och att låta allt som sägs gå igenom dig. Låt det ske inom dig medan du strävar efter att känna den bild Zohar målar upp för dig.

Kanske förstår du inte något av vad Zohar säger dig, som om den talade till dig på ett främmande språk. Men ändå, din största önskan skall vara att veta vad den talar om. Och verkligen, den talar om dig och ditt liv där, i den Övre Världen! Genom att sträva efter att föreställa dig i denna andra världen med hjälp av denna svårförståeliga text, kommer det helt enkelt hända. Ut ur intet, total tomhet och okänslighet, börjar nya upplevelser att vakna upp inom dig. Dessa kommer att vara dina reaktioner på orden i denna bok.

Zohar är skriven på två nivåer eller på två språk. Ett språk beskriver vissa händelser med bilder ur din värld, den du känner till. Samtidigt, leder det andra språket, som talas parallellt med det, dig till andliga koncept. Du visas två världar som är parallella med varandra. Dessa är dock bara två nivåer av upplevelser som existerar relativt till dig. I verkligheten finns det bara en uppfattning och en bild som du delar i två för tillfället.

För att komma in i den nya världen, måste du föreställa och känna den ytterligare, andliga nivå, av upplevelse som här beskrivs. Dessa två nivåer måste finnas inom dig, den ena parallellt med den andra. Samtidigt måste du sträva efter att stiga upp från den materiella beskrivningen till den andliga.

Läraren behöver inte förklara någonting. Studenten måste konsumera texten och öppna upp alla ”entréer” för att låta texten flöda fritt genom honom , liksom en expansiv, lugnt rinnande ström av vatten. Du skall räkna med, och vänta på de nya upplevelserna och bilderna att ta form i din upplevelse.

Du skall inte föreställa dig några fysiska bilder eller handlingar. Texten i boken Zohar är en resa djupt in i själen, och dess ord måste framkalla direkta förnimmelser av vad som händer inom dig, inom dina kvaliteter och krafter, och slutligen, ditt förhållande till Skaparen. Detta måste ske i ditt djupaste inre rum, inom dig.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.