Dag: 7 november, 2009

Hitta livets syfte genom uppenbarandet av Skaparen

Frågor som jag fick när det gäller att hitta vår betydelse, vårt intresse i livet utanför kabbala, och valfriheten:

Fråga: Jag vill bara säga att i mitt sökande efter mening, verkar det som om allt leder till kabbalans visdom. Jag vet att det är något jag måste göra, men jag vet inte vad det är. Hur kan kabbalans visdom hjälpa mig att upptäcka vilken min betydelse eller roll är i livet?

Mitt svar: Allt uppenbaras genom uppenbarandet av Skaparen, eftersom det inte finns någonting annat än Skaparen och människan. Medan allt runt omkring mig är en del av mig, uppfattar jag hittills allt bara som externt i förhållande till mig.

Fråga: Efter att ha studerat kabbala i ett par månader, har jag svårt att finna glädje i vanliga saker som jag gjorde tidigare. Vad jag än försöker göra, träffar jag hindret i mitt ego. Antingen beslutar jag att inte göra någonting, eller så bryter jag det men känner skam efteråt.

Därför förlorar jag intresset för allt förutom att studera och mitt jobb, som jag måste göra. Hur kan jag rättfärdiga Skaparen om det inte finns någonting att se fram emot eller känna nöje i?

Mitt svar: Du saknar ett samhälle som går mot Målet tillsammans med dig.

Fråga: En återkommande fråga många människor, som är nya när det gäller kabbala har, mig själv inräknad, är denna: Har vi någon fri vilja annan än valet mellan kabbala och lidandets väg?

Mitt svar: Nej.

Vad behöver vi rätta till?

En fråga jag fick: Måste jag korrigera punkten i mitt hjärta?

Mitt svar: Nej, du behöver inte korrigera punkten i hjärtat, därför det finns ingenting att korrigera där. Det är bara en punkt och den har ingen volym.

Vad du måste göra är att ansluta din punkt i hjärtat med andra punkter. När man skapar detta samband mellan varandra kallas det för korrigering.

Du kommer då att upptäcka att ”gruppen” av punkter eller begär är fullständigt korrigerad. Alla lever i det perfekta sammanhanget, liksom celler i en sund organism. Alla utom du!

Till den grad att man ”böjer sig” för dem, kommer de att påverka dig och du kommer att börja ha en korrekt avsikt för likhet med Skaparen. När man läser om den Övre Världen med denna avsikt, så kommer läsandet att väcka inflytandet över dig från den Högre Nivån. Du kommer att påverkas av det Omgivande Ljuset, som ger dig en känsla av den Övre Nivån, varifrån det kommer ned. Så gå framåt – börja!

Vad är en ”skärm”?

En fråga jag fick: Vad är skärmen? Vad är den gjord av och hur kan jag känna igen den?

Mitt svar: Skärmen är en kraft som gör att du kan tänka på andra istället för dig själv. Det är när du utvecklar ett annat sätt att tänka på, hur du känner och fattar beslut. När detta händer är det som om du blir född på nytt!

Detta kallas ett mirakel – ”Miraklet av att komma ut ur Egypten.” Det är när du kommer ut ur dina egoistiska begär och plötsligt börjar ta hand om andra. Alla dina tankar börjar arbeta på detta sätt.

Just nu känns det som en skrämmande förändring. Vem vill det? Och även om vi pratar om det här, inuti är vi väldigt rädda för det.

Emellertid, kommer dock det Övre Ljuset utföra denna förändring för oss. Jag vet inte hur det kommer att göra detta. Det kommer bara ske på samma sätt som den skapade oss. Denna förändring av en person kallas ett mirakel. Ljuset som skapade vår önskan kan också utföra denna ”uppgraderingen” på den.