Dag: 30 november, 2009

Kärleken till andra ger dig förmågan att känna din själ

feelyoursoulEn fråga jag fick: Hur kommer det sig att jag, trots min förmåga att känna andra människors önskningar, fortsätter att tänka mest på mig själv? Hur löser jag denna konflikt?

Mitt svar: Du tänker bara på andra därför att du vill använda dem för egen vinning. Därför är det självklart att du känner dem, och även skulle vilja stärka den förmåga.

Om jag vill lura någon måste jag ha en bra känsla för personen och förstå dem väl. För att lura någon jag måste bli en bra psykolog och tränga in i deras själ och hjärta. Då kommer jag att veta hur jag kan manipulera dem till min fördel.

Förmågan att känna andra behöver inte nödvändigtvis betyda någonting. Det som betyder någonting är vems begär som betyder någonting för dig – dina eller deras?

Det står skrivet: ”Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig”, vilket innebär att du inte ska använda din nästa för att främja dina egna intressen. Men senare blev det skrivet: ”Älska din nästa som dig själv.” Betyder frasen ”som dig själv” att hälften av vinsten ska gå till mig och hälften till honom? Nej! Det betyder att du bara skall älska din nästa så som du tidigare älskat bara dig själv.

Från och med nu måste du börja behandla sig själv på samma sätt som du tidigare behandlade din granne när du tog fördel av honom. Du måste börja tänka på hur du kan använda dig själv för att stå till tjänst för honom.

Ni byter plats: Han tar din plats och du tar hans. Din granne blir viktigare för dig än du själv. Detta är vad vi kallar ”givande”.

Det finns bara ett exempel på denna växelverkan mellan människor i vår värld: en mor och hennes barn. När vi gör omvandlingen till att förnimma andra, erhåller vi oss förmågan att börja känna vår egen själ. Detta är faktiskt det enda sättet att känna den, eftersom vår själ består av begär som finns utanför oss. Genom att känna dessa externa begär kan du börja känna Skaparen inom dem.

Uppenbarandet av boken Zohar beror på våra ansträngningar att känna den

1När jag läser Zohar vill jag att den, på något sätt, skall förändra mig: ta mig genom uppgångar, nedgångar, intryck och känslor. Jag vill inte höra bara orden, utan jag vill känna sinnliga förändringarna inom mig.

Detta sker inte på en gång. Det är som ett spädbarn som inte hör eller ser någonting under de första dagarna av sitt liv och sedan börjar höra och se, men fortfarande inte förstår någonting. Efter det börjar han att aktivt lära sig om världen – och då finns det ingenting som hindrar honom! Han tar tag i allting, klättrar överallt, därför att han behöver röra vid allt och lära sig allting! Det är vad vi skulle göra – lära oss av spädbarnets exempel!

Trots allt, det är så som vi gradvis föds in i den andliga världen. Vi behöver lära oss av spädbarnet –  att utan uppehåll längta efter att känna den andliga världen.

Den andliga världen är förenandet av all individuell längtan efter Skaparen till ett helt begär- Det är inom detta begär som vi kommer att känna Skaparen. När vi läser Zohar behöver vi söka efter upplevelserna som den beskriver, inom oss: ”Vad är Atik, Arich Anpin, vad innebär det att ”stiga upp”, sjunka ned, hur förenar jag mig med den Övre Nivåns AHP, på vilket sätt höjer den mig?” Genom att göra så kommer du att vara som en baby som växer och utvecklas!

Detta är varför det står skrivet: ”Jag arbetade och fann.” Det är upp till oss att göra ansträngningen och att önska uppenbarelsen. Vi måste aspirera till att uppnå givandets kraft och förenande, och då kommer vi att finna den!

Några upplever att det är svårt att känna, medan andra tycker att det är lätt. Hur som helst, när vi studerar Zohar i en grupp, så jämnas allting ut. Om vi alla önskar att uppnå det, om varje person strävar efter det, allt efter sin egen förmåga, då kommer det att hända. Det kommer att ske för alla som sitter i klassrummet eller ser lektionen på Internet eller TV.

Vi måste bara göra en konstant ansträngning att finna dessa upplevelser inom oss. Då kommer vi gradvis att känna dem inom oss och gensvara på varje ord i boken. Det som betyder någonting är inte huruvida du förstår det som är skrivet på rätt eller fel sätt, utan ansträngningen som du gör för att väcka inre känslor och reaktioner på orden i Zohar.