Dag: 18 november, 2009

Hela vår värld är som en film som spelas inom oss

Våra begär finns utanför våra kroppar. I det förflutna brukade människor tänka att ens kvaliteter fanns i ens hjärta, vilket ledde till att om du kunde förändra en människas hjärta så skulle den personen också förändras. Men den första hjärttransplantationen visade att det inte var så. Den visade att hjärtat bara är en pump. Samma sak är det med hjärnan; egentligen skulle vi kunna kalla den för en dator.

När det gäller vår kropp, så är den ingenting annat än en bild som vi föreställer oss är vår existens. Men vårt sanna jag – det andliga jaget – finns bortom denna bild.

Hela världen är helt och hållet någonting som försiggår inne i våra upplevelser, inom oss. Den tredimensionella skärmen som vi ser, avbildar inte världen runt omkring oss, utan visar i stället bilden av krafterna inom oss. Vi ser ingenting annat utanför den, vilket är anledningen till att det verkar som om vi är omgivna av en levande värld.

Det som omger oss är en panoramaskärm. Vi vet bara om det som vi upplever, och vi upplever bara det som visas för oss i denna stund. Det är bara när den andliga bilden uppstår för oss som vi inser att vi har tittat på en film hela tiden.

Kabbalans vetenskap är en metod som hjälper oss att förändras till en ny uppfattning. Och det är precis det som vi skall förvänta oss av kabbala. Vi skall inte önska oss tom, teoretisk kunskap från kabbalistiska böcker, utan en vision av en annan, högre värld – en klar bild av oss själva och Skaparen.