Dag: 13 november, 2009

Bli ett embryo i den Övre Nivåns livmoder

Även om du fortfarande inte har en skärm eller en önskan att skänka, men vill ha begäret att göra det, så kan du försöka ingjuta punkten i ditt hjärta i andlighet och fästa den vid det Övre Planet. Det är så du kommer att bli som en droppe av andlig sperma placerad i livmodern, det övre planets AHP. Genom att önska att vara där, för att den Övre Ende skall höja dig, kommer du att utvecklas som ett andligt embryo.

Du måste annulera dig själv och önska att förvandlas till en tunnel, genom vilken Ljuset kommer att strömma in hela världen. På det sättet blir du en kanal och inte ett hinder för Ljuset. Just nu är du instängd i dig själv, och du måste öppna upp dig! Denna uppenbarelse sker med hjälp av Ljuset, Ohr Makif.

Vårt ego är som ett svart hål

zambiaEn fråga jag fick: Kan en analogi göras mellan andlighet och svarta hål, vilka oåterkalleligt konsumerar all materia?

Mitt svar: Alla astronomiska fenomen är en härledning från det skapade begäret på det livlösa nivån. Det är precis därför de finns på en sådan gigantisk skala. Också den vegetativa nivån av naturen, som följer direkt efter den livlösa, är ojämförbar med universums omfattning.

Den livlösa nivån i materien och begäret kräver kvantitativ styrka jämfört med den högre, vegetativa nivån. Denna olikhet understryker bara den kvalitativa skillnaden mellan naturens två nivåer, den stilla/livlösa och den vegetativa.

När det gäller de svarta hålen, är de bara som vårt ego – ett begär som vill njuta och konsumera hela världen. Vi har ändå att se fram emot att hela bilden av universum formas inom oss. Det kommer att bli mötesplatsen där fysik och kabbala möts.