Vårt ego är som ett svart hål

zambiaEn fråga jag fick: Kan en analogi göras mellan andlighet och svarta hål, vilka oåterkalleligt konsumerar all materia?

Mitt svar: Alla astronomiska fenomen är en härledning från det skapade begäret på det livlösa nivån. Det är precis därför de finns på en sådan gigantisk skala. Också den vegetativa nivån av naturen, som följer direkt efter den livlösa, är ojämförbar med universums omfattning.

Den livlösa nivån i materien och begäret kräver kvantitativ styrka jämfört med den högre, vegetativa nivån. Denna olikhet understryker bara den kvalitativa skillnaden mellan naturens två nivåer, den stilla/livlösa och den vegetativa.

När det gäller de svarta hålen, är de bara som vårt ego – ett begär som vill njuta och konsumera hela världen. Vi har ändå att se fram emot att hela bilden av universum formas inom oss. Det kommer att bli mötesplatsen där fysik och kabbala möts.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.