Dag: 10 november, 2009

Hur boken Zohar återfokuserar vår syn

Boken Zohar förklarar din relation till Skaparen, vilket är det enda du behöver lära dig någonting om. Det enda som existerar i hela verkligheten är Skaparen och skapelsen, och de är de enda ”sakerna” som boken Zohar talar om.

Också i våra vanliga liv, där bilden av vår värld hindrar oss från att se sanningen (att Skaparen och du själv är det enda som existerar), är allting runt omkring dig i verkligheten din relation med Skaparen, även om detta ännu inte är uppenbart för dig. Det finns inte någonting annat jämte Skaparen och skapelsen.

Även om det inte finns några bilder i det andliga, så tar Zohar oss först med i vad som verkar vara “kroppsliga” situationer, och berättar för oss om handlingar och bilder som är välkända för oss i denna världen. Men sedan börjar Zohar att förklara vad som sker bakom kulisserna beträffande denna bild – vad som händer med krafter, begär och kvaliteter på en högre, parallell nivå. På det sättet tränas vi gradvis att upptäcka de högre “bilderna” eller kvaliteterna, och att se allting som vår relation med Skaparen.