Dag: 17 november, 2009

5 minuter av Ljus

Från den dagliga kabbalalektionen den 11 november 2009

YouTube - Skaparen finns inombords - 5 Minuter av Ljus 002_0001

Att sträva efter att uppleva en annan dimension

Kabbalans visdom är dold för våra sinnen och vårt intellekt. Den tillhör en annan dimension, en som vi är oförmögna att uppfatta och undersöka direkt.

I motsats till djur som inte kan förstå musik som har skapats av människor, besitter vi en kraftfull föreställning och grundegenskap som kallas för ”punkten” i hjärtat. Den tillåter oss att förändra oss själva. Det är av den anledningen som vi studerar kabbala, för att vidmakthålla en förbindelse med denna eviga visdom. Detta är det viktigaste vi kan göra i denna världen.

Det spelar ingen roll hur mycket en människa avancerar i kabbala, eller hur mycket hon förstår. Bara att studera den eviga visdomen i kabbala, som är bortom denna världen och ovanför vår medvetslösa nivå, är ett uttryck för ett begär att komma ut ur denna världen och det är ett stort och tidlöst uttryck i sig självt.

Varje ögonblick som vi använder till att studera kabbala med avsikten att komma närmare en ny verklighet och bli kvitt vår medvetslöshet är väl använd.

Det står skrivet, att efter det att ens kropp dör, så får själen två frågor: ”Studerade du Torah? Väntade du dig räddning? Frågan, ”Studerade du Torah?” betyder: drog du till dig Ljuset som för dig tillbaka till Källan? Och frågan, ”Väntade du dig räddning?” betyder: Trodde du att Ljuset skulle göra arbetet för dig, och strävade du för att förändra dig själv till att bli en ”givande” varelse?

Om en person ägnar bara den minsta uppmärksamhet till kabbalans visdom och studerar den, så avancerar han hela gruppen av själar som är nära honom i det generella systemet som kallas ”Adam”.

I en perfekt tango med Skaparen

En fråga jag fick: Vad skall jag göra om jag känner att jag blir kontrollerad från Ovan i allting?

Mitt svar: Om du känner att allting är kontrollerat till 100% från Ovan, så är det underbart! Vad får dig att tro att du måste göra någonting åt det? Det är väldigt bra om du känner att Skaparen leder dig och du går tillsammans med Honom. Ni är tillsammans i varje rörelse, ”kropp och själ” (kroppen är dina begär och själen – platsen där du upplever Hans direktiv).

Du känner Hans begär och ändrar dina begär omedelbart. Du känner att du förenar dig med Honom och upprepar alla Hans steg efter Honom. Ni rör er tillsammans till dess du når den fullständiga korrektionen, där det inte längre går att urskilja Hans begär från dina. Eller inte går att urskilja vem som är först och vem som följer. Du kommer att röra dig tillsammans med Honom utan någon fördröjning. Detta tillståndet kallas Gmar Tikkun – slutet på korrigeringen. Det är när det inte är någon skillnad mellan dig och Honom.