Dag: 11 november, 2009

Det finns inga genvägar till den andliga världen

En fråga jag fick: Om jag lär känna hela den här världen, då kommer jag att kunna tjäna alla pengar i världen och använda dem till att sprida kabbala till hela mänskligheten. Som ett resultat kommer hela världen att uppnå den andliga världen, och jag tillsammans med dem. Innebär det att man kan använda sin kunskap och förmögenhet för att uppnå det andliga?

Mitt svar: Även om hela världen skulle uppnå det andliga, så skulle du inte uppnå det tillsammans med dem. Du skulle behöva göra ansträngningar i enlighet med din själs rot för att korrigera den. Annars skulle du inte få rätt sinnesorgan (kärl, kli) för att känna den andliga världen. Det andliga kan inte serveras på ett fat för någon.

Även om alla skulle korrigera sig själva och de skulle ta dig med till den andliga världen, så skulle du förbli som en prick bland dem, oförmögen att känna någonting. Trots allt så är du i den andliga världen redan nu, omgiven av Oändlighetens värld, men du känner det inte eftersom du inte har de medel som behövs för att göra detta.

Den enda som kan utveckla dig är du. Denna utveckling kommer att ske endast under inverkan av det Övre Ljuset och till den grad du vill ha den. Endast kollisionen mellan Ljuset och begäret, Ljusets in- och utgångar, gör det möjligt för dig att känna det. Vem kan annars göra det, om inte du?

Naturligtvis, om du skänker till andra genom att delta i spridningen av kabbala, så hjälper det dig. Men dina personliga ansträngningar är nödvändiga. Andlighet förtjänas inte med pengar, utan med eget arbete. Var skulle du annars känna det andliga? Du måste vara hungrig på det och odla denna hunger inom dig – hungern efter att få skänka, att förenas med andra, att smälta samman med Skaparen. Tror du att någon bara kommer att lyfta upp dig och bära dig med sig som en resväska?

Du kan få det andliga redan nu! Den Oändliga Världen finns redan runt omkring dig, så vad hindrar dig? Bristen på längtan!

Vad kan jag skänka, när och till vem?

En fråga jag fick: Inom kabbala säger vi att vi måste lära oss att skänka. Men vad kan jag ge, när och till vem?

Mitt svar: Vad skulle du ge? Vad helst din vän begär! Omedelbart. (Trots allt, när du älskar någon så vill du tillfredställa dem direkt.) Till vem? Till alla! Om du kommer ut ur dig själv så kommer skillnaderna mellan de du skänker till, att försvinna. Om det är en vän, Skaparen eller hela mänskligheten, så är de alla ett utanför din egoism.

Baal HaSulam skriver följande i punkten 15 i artikeln ”Uppenbarelsen av Gudfruktighet”:

”Det är för att, verkligen, med avseende på en person som fortfarande är ”stilla” inom skapelsens natur, är det ingen skillnad mellan kärleken till Gud och kärleken till hans nästa. Det är för att allt som inte är honom själv, är overkligt för honom.

Följaktligen definierade han det för sig som kärlek till sin vän, därför att dess syfte är närmare och syns fortare, och det är felsäkert och krävande.”

Av det följer, att testa hur mycket man älskar sin vän är ett säkert sätt att undvika misstag på vägen att uppenbara Skaparen.

Vi kan inte röra oss av oss själva – Ljuset förflyttar oss

1En fråga jag fick: Dina mål är vackra; lycka, frihet, medvetande hos människorna och harmoni i världen. Har jag rätt?

Mitt svar: Ja, det har du!

Fråga – fortsättning: För att komma till dina mål så är dina metoder effektiva. Du använder människors ego och illusioner för att befria dem från ego och illusioner. Rätt?

Mitt svar: Ja, du har rätt!

Fråga – fortsättning: Konsekvenserna är exakt sådana som du vill att de skall vara: folk blir attraherade, grupperna av dina efterföljare växer och din makt och ditt inflytande växer också. Har jag rätt?

Mitt svar: Ja, det har du!

Fråga – fortsättning: Tror du inte att, för att fortare skapa mer makt, att du avvikit något från det sanna målet? Tror du inte att dina efterföljare också blir något distraherade?

Mitt svar: Även om du hade rätt, så rör vi oss inte av oss själva. Det är Ljuset som förflyttar oss, även om vi inte vet i förväg vad det innebär att ”avvika” och vad det är att ”gå rakt fram”. Det är för att vi rör oss i en öken! Se efter i Baal HaSulams brev ”Vägen till Skaparens hall”, sida 63.