Dag: 14 november, 2009

Själen utvecklas endast genom våra egna ansträngningar

Alla våra handlingar i denna värld utförs därför att de dikteras uppifrån, utom de där vi är fria. Vår viljas frihet består bara i att växa högre och i att rätta själen intill dess likhet med Skaparen. Allt annat, i och omkring oss, dikteras från Ovan genom den Övre Världens lagar.

Om vår vilja inte existerar i någonting kroppsligt och allting kontrolleras från Ovan, då finns inte något straff och ingen belöning för några handlingar i livet! Trots allt, inga av dem blev gjorda av oss; de blev gjorda genom oss, från Ovan.

Därför är det sagt att vi är alla så som djur intill dess vi blir lika Skaparen. I den mån som vi är lika Honom, kallas vi Adam, ”lika” (Dome, på hebreiska). Likhet med Skaparen börjar med en ”punkt” av begär, en aspiration gentemot Honom. Detta kallas ”punkten i hjärtat.” Om den finns där och har uppenbarat sig så kommer en person otvivelaktigt  att komma till kabbala, eftersom denna ”punkten” kommer att leda honom dit.

Punkten i hjärtat är som en droppe sädesvätska ur vilken vi har utvecklats. Hur som helst så kan vi bara utveckla den andliga kroppen, själen, genom våra egna ansträngningar. Detta är den enda handling som vi kan utföra genom att använda vår fria vilja (se Baal HaSulams artikel: ”The Freedom”).

Sätt hela denna världen på sparlåga och börja utveckla punkten i hjärtat. På så sätt höjer du dig själv in i det Övre Systemet. Var villig att motstå allting bara för att stanna där. Det är det enda valet, en enda handlingen som kan göras. Belöningen är själens liv!

Att fånga en glimt av den andliga världen

Också en nybörjare som fortfarande inte vet eller förstår någonting, har möjligheten att ta emot en liten upplevelse av den andliga världen. Det beror helt på den personens ansträngningar och begär att resa sig utöver sitt ego och över denna världen, för att relatera till den övre nivån, den övre dimenssionen. Man kan uppnå den till och med utan någon föreberedelse. Sådana saker händer.

Om en person fokuserar alla sina ansträngningar och verkligen vill överskrida, och bara för ett ögonblick verkligen vill hänge sig åt det andliga, för alltid, så kommer han att känna det. Han kommer att börja känna den andliga världen genom denna världen och jämställa sig med den. Även om det sker i bara en av dess kvaliteter, en av dess parametrar.

Han önskar att lösgöra sig från det tillståndet i vilket han lever, och använda det kroppsliga bara som någonting nödvändigt, så att hela hans hjärta och sinne kommer att vara i den övre dimensionen. Om en person gör en sådan andlig ansträngning, så kommer han att känna det andliga för en kort stund. Det kan vara några dagar, timmar eller ögonblick. Efter det kommer han att sjunka ned och återvända till denna världen.

Denna smak av det andlliga bidrar inte med mycket; en människa glömmer den och snart återvänder hans tvivel. Han ifrågasätter huruvida det andliga är ett mål värt besväret eller inte. Men i det ögonblick som det uppenbarar sig för honom, är han helt redo att försaka allting för dess skull. Då kommer ett ännu större egoistiskt begär till honom och sveper bort hans intryck av andligheten och han glömmer allt och försjunker åter igen i sitt livs händelser som om ingenting någonsin hänt.

Men om han var redo att oåterkalleligen och för evigt hänge sig själv åt andligheten, så skulle Ljuset komma till honom, eftersom han har visat sin önskan att fästa sig vid det för alltid, och sålunda uppnår han likformighet med dess eviga kvalitet. Av denna anledningen uppenbarar sig Ljuset för honom.

(Från lektionen på Shamati 58 ”Glädje är en reflektion av goda gärningar”)

En telefonkonferens på temat nationalism

1

Jag deltog i en telefonkonferens med Igor Nikolajevitj Panarin, statsvetare, professor vid diplomatiska akademin för det ryska utrikesministeriet, PhD i psykologi, fil dr i statsvetenskap och medlem av Akademien för militär vetenskap.

Han är författare till böckerna; Informationskriget och Ryssland, Informationskrig och Val, Informationskrig and Makt, Informationskrig och Geo-Politik, med flera.

Han har deltagit i stora internationella konferenser där han alltid talat till försvar för ryska nationella intressen. Han gör ofta framträdanden på nyheterna och analyserande TV-program som sänds på ledande ryska kanaler. Där kommenterar han viktiga aktuella frågor beträffande den moderna världspolitiken och ryska aktuella händelser.

Min betraktelse: Det finns inget utrymme för nationalistiska idéer i den moderna, globalat sammanlänkade och ömsesidigt beroende världen, eftersom dessa idéer gör att nationer kommer i opposition till varandra. I vår tid måste vi komma till en nivå av global utveckling för mänskligheten och dess enande som en helhet. Varje separation är motsatsen till den naturliga utvecklingen av mänskligheten och därmed dömd till misslyckande.

Utvecklingen av starka nationalistiska idéer i ett sådant multinationellt land som Ryssland kommer att leda till en ännu större centrifugalkraft i landet och kommer slutligen att slita sönder det. Nationell idealism är definitionen för syftet med nationens existens. En nation är redan ett genomförande av en idé – om detta är syftet med en nations existens, hur skall den kunna existera? Globalisering och invandring visar, att idag kan alla människor leva utan ett land, genom att bli medborgare i världen.

Frågor som är avgörande för mänsklighetens överlevnad och blomstring (t.ex. ekonomi, ekologi och energi) kan bara lösas på en global nivå där förtjänsten för hela mänsklighetens beaktas. Men, Ryssland, den nation som alltid envist har sökt efter sin plats i historien, måste hitta ett svar på meningen med sin existens. Dessutom, som vi har sett, kan det ryska folket lever inte lika fredligt som befolkningen i exempelvis Luxemburg.

Därför ett förslag: Ni borde önska att bli en källa till Ljus för världen; på så sätt kommer ni att leda världen framåt! Kabbala, vetenskapen och metoden för att integrera människa och natur, passar dessa syften. Genom att implementera dess metoder kommer ni att hitta er eftertraktad plats i historien – en av respekt och storhet!