Själen utvecklas endast genom våra egna ansträngningar

Alla våra handlingar i denna värld utförs därför att de dikteras uppifrån, utom de där vi är fria. Vår viljas frihet består bara i att växa högre och i att rätta själen intill dess likhet med Skaparen. Allt annat, i och omkring oss, dikteras från Ovan genom den Övre Världens lagar.

Om vår vilja inte existerar i någonting kroppsligt och allting kontrolleras från Ovan, då finns inte något straff och ingen belöning för några handlingar i livet! Trots allt, inga av dem blev gjorda av oss; de blev gjorda genom oss, från Ovan.

Därför är det sagt att vi är alla så som djur intill dess vi blir lika Skaparen. I den mån som vi är lika Honom, kallas vi Adam, ”lika” (Dome, på hebreiska). Likhet med Skaparen börjar med en ”punkt” av begär, en aspiration gentemot Honom. Detta kallas ”punkten i hjärtat.” Om den finns där och har uppenbarat sig så kommer en person otvivelaktigt  att komma till kabbala, eftersom denna ”punkten” kommer att leda honom dit.

Punkten i hjärtat är som en droppe sädesvätska ur vilken vi har utvecklats. Hur som helst så kan vi bara utveckla den andliga kroppen, själen, genom våra egna ansträngningar. Detta är den enda handling som vi kan utföra genom att använda vår fria vilja (se Baal HaSulams artikel: ”The Freedom”).

Sätt hela denna världen på sparlåga och börja utveckla punkten i hjärtat. På så sätt höjer du dig själv in i det Övre Systemet. Var villig att motstå allting bara för att stanna där. Det är det enda valet, en enda handlingen som kan göras. Belöningen är själens liv!

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.