Dag: 1 november, 2009

Att göra fred i det Övre ger fred till allt

Det är omöjligt att komma in i en ny verklighet med den gamla egoistiska inställningen. Alla sorter av ”gröna” rörelser uppmanar oss att älska naturen och ta hand om den, därför att hela planeten är vårt hus. Hur som helst, vi har inte möjlighet att relatera till det på det sättet. Människan kan inte föreställa sig att hela världen tillhör honom och att hela mänskligheten är inom honom.

Människan behöver uppenbara Skaparen och få kraft från Honom för att kunna bygga ett nytt system av relationer med den omgivande världen, ovanför sin egen egoism. Med andra ord, i dag delar hatet oss, men genom att komma över detta hat så uppenbarar vi ett nytt system av relationer, ett system av kärlek. Detta kan göras bara av Skaparen som vi drar till oss, så att Han etablerar detta samband mellan oss. Den som gör frid i det Övre kommer att göra frid inom oss.

Nästa hållplats är Gmar Tikun

En fråga jag fick: Vanligtvis är våra liv så besvärliga att vi vill be Skaparen; ”Stoppa tåget, jag vill kliva av!”

Mitt svar: Om du går av från det här tåget kommer du bara att lämnas kvar och vänta på stationen. Senare kommer nästa tåg och du blir tvungen att stiga på det och fortsätta din resa.

Vår värld har 230 år kvar för att fullborda sin korrektion. Men var och en av oss kan fullborda sin egen korrektion betydligt tidigare. Till dess det inte sker, kommer du att fortsätta att delta i det gemensamma kretsloppet av födelse, liv och död.